231728

Quyết định 238/QĐ.UB năm 1991 qui định danh mục sản phẩm hàng hóa bắt buộc đăng ký chất lượng thời kỳ 1992 – 1993 trên toàn địa bàn tỉnh An Giang

231728
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 238/QĐ.UB năm 1991 qui định danh mục sản phẩm hàng hóa bắt buộc đăng ký chất lượng thời kỳ 1992 – 1993 trên toàn địa bàn tỉnh An Giang

Số hiệu: 238/QĐ.UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Hữu Khánh
Ngày ban hành: 21/11/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 238/QĐ.UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Nguyễn Hữu Khánh
Ngày ban hành: 21/11/1991
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238/QĐ.UB

Long Xuyên, ngày 21 tháng 11 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUI ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HÓA BẮT BUỘC ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG THỜI KỲ 1992 – 1993 TRÊN TOÀN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

 - Căn cứ vào điều 49 Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân do Hội đồng Nhà nước công bố ngày 11 tháng 7 năm 1989;

- Căn cứ vào pháp lệnh chất lượng hàng hóa của Hội đồng bộ trưởng ngày 02/01/1991.

- Căn cứ tình hình sản xuất hàng hóa của các đơn vị quốc doanh, tập thể và tư nhân trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Xét đề nghị của Chủ nhiệm UBKH – KT Tỉnh An Giang.

QUYẾT - ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành qui định danh mục sản phẩm hàng hóa bắt buộc đăng ký chất lượng (thời kỳ 1992 – 1993) tại Chi cục Tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng thuộc Ủy ban Khoa học - Kỹ thuật tỉnh An Giang. (Có bảng phụ lục danh mục sản phẩm hàng hóa kèm theo).

Điều 2: Bảng qui định danh mục sản phẩm hàng hóa này được áp dụng cho tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh của tất cả các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh An Giang củng lúc với việc xin giấy phép đăng ký sản xuất kinh doanh.

Điều 3: Giao nhiệm vụ cho Chủ nhiệm UBKH-KT Tỉnh, phối hợp với các ngành chuyên môn, các cơ quan bảo vệ pháp luật và chính quyền các cấp tổ chức thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, chủ nhiệm UBKH – KT Tỉnh và lãnh đạo các ngành, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Khánh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản