42246

Quyết định 23/BVTV-KHKT/QĐ năm 1992 bổ sung thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục được phép dùng, thuốc hạn chế sử dụng và thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm ban hành

42246
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 23/BVTV-KHKT/QĐ năm 1992 bổ sung thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục được phép dùng, thuốc hạn chế sử dụng và thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm ban hành

Số hiệu: 23/BVTV-KHKT/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Người ký: Vũ Tuyên Hoàng
Ngày ban hành: 20/01/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 23/BVTV-KHKT/QĐ
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
Người ký: Vũ Tuyên Hoàng
Ngày ban hành: 20/01/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/BVTV-KHKT/QĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG MỘT SỐ THUỐC BVTV VÀO DANH MỤC ĐƯỢC PHÉP DÙNG, MỘT SỐ THUỐC HẠN CHẾ SỬ DỤNG VÀ MỘT SỐ THUỐC BVTV CẤM SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CNTP

Căn cứ Quyết định số 47/CT ngày 20/2/1990 của Chủ tịch HĐBT về việc quản lý thuốc BVTV.
Căn cứ vào biên bản phiên họp ngày 04/01/1992 của Hội đồng tư vấn thuốc BVTV.
Xét đề nghị của các ông Vụ Trưởng Vụ KHKT và Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này:

- Sáu (06) loại thuốc BVTV bổ sung vào "Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam"

- Mười bốn (14) loại thuốc BVTV hạn chế sử dụng ở Việt Nam.

- Hai mươi (20) loại thuốc BVTV cấm lưu hành và sử dụng ở Việt Nam.

Điều 2: Giao cho Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có qui định hướng dẫn chi tiết việc sử dụng các loại thuốc trên, đặc biệt đối với các loại thuốc hạn chế sử dụng phải được phép của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật mới được sử dụng nhằm quản lý chặt chẽ thuốc Bảo vệ thực vật và phát huy hiệu quả của thuốc trong phòng trừ sâu bệnh và bảo vệ môi trường.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học kỹ thuật và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Vũ Tuyên Hoàng

(Đã ký)

 

CÁC LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HẠN CHẾ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/BVTV-KHKT/QĐ ngày 20/1/1992)

Các loại thuốc BVTV dưới đây tuy có trong danh mục thuốc được phép sử dụng ở Việt Nam, nhưng qua các tài liệu trong và ngoài nước gần đây và hướng dẫn của các tổ chức thế giới có liên quan, cần hạn chế phạm vi sử dụng về địa lý, về cây trồng và phương pháp sử dụng phải tuân thủ khá nghiêm ngặt để tránh hậu quả tiêu cực đối với sức khoẻ người, súc vật, đối với nông sản và đối với môi trường sống:

1. Aluminium Phosphide (Photoxin, Gastoxin)

2. Carbofuran (Furadan, Curaterr, Yaltox)

3. Dicrotophos (Bidrin; Carbincron, Ektaphos...)

4. Dicofol (Kelthane)

5. Dichlorvos (DDVP. Nuvan...)

6. Endosulfan (Thiodan, Endosol, Cyckodan)

7. Lindane (Gama BHC, Gama HCH, Lindafor...)

8. Methamidophos (Tamaron, Fibitox, Monitor)

9. Methyl Bromide (Dowfome, Bromo-gas, Meth-gas)

10. Methil Parathion (Fobidol - M, Mofatox, Metaphos)

11. Monocrotophos (Azodrin, Nuvacron, Apadrin)

12. Neo - Asorin (Dinasin)

13. Phosphamidon (Dimecron)

14. Phosphua kẽm (Fokeba)

(Tất cả có 14 loại)

CÁC LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CẤM SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/BVTV-KHKT/QĐ ngày 20/1/1992)

Do tác dụng gây độc cấp tính và mãn tính cho người, gia súc, các sinh vật có ích tương đối cao và dễ gây ô nhiễm cho môi trường sống, 20 loại thuốc Bảo vệ thực vật dưới đây tuyệt đối cấm đăng ký, lưu thông, sử dụng ở Việt Nam.

1. Các loại thuốc chứa thuỷ ngân (Hg)

2. Các loại thuốc chứa chì (Pb)

3. Các loại thuốc chứa Talium (Tl)

4. Các loại thuốc chứa Cadmium (Cd)

5. Các loại thuốc chứa Selenium (Se)

6. Các loại thuốc chứa Arsenic (As) (Trừ Dinasin 6,5 SC)

7. Aldrin (Aldrex, Aldrite, Altox, Drinox, Octalene...)

8. BHC (HCH, 666, Hexachlor... trừ đồng phân Gamma)

9. Chlordanne (Chlorotox, Octachlor, Pentichlor...)

10. DDT (Neocid, Pentachlorin, ChloroPhenothane...)

11. Dieldrin (Dieldrex, Octalox, Dieldrite...)

12. Eldrin (Hexadrin)

13. Heptachlor (Drimex, Heptamul, Heptox...)

14. Hexachlorobenjene (HCB, Anticaric)

15. Isobenzen

16. Isodrin

17. Strobane (Polychlorinates camphen)

18. Polychlorocam Phene (Toxa Phene, Camphechlor...)

19. Parathion Ethyl (ThioPhos, Alkoron, OrthoPhos, Paraphos)

20. 2, 4, 5 - T7 (Decamine, Brush Tox, Veon...)

(Tất cả có 20 loại)

CÁC LOẠI THUỐC BỔ SUNG VÀO "DANH MỤC THUỐC BVTV ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM"
(Kèm theo Quyết định số 23/BVTV-KHKT/QĐ ngày 20/1/1992)

1. Beauveria bassiana (Beauverine, Muskardin)

2. Fenoxaprop - P - ethyl (Whip S) 7,5 EW

3. Metolachlor (dual, CGA - 24705) 720EC

4. Neo - asozin (Dinasin) 6.5 SC

5. Oxadiazon (Eonstayr 25 EC)

6. Phenthoate (Elsan, Dimephenthoate, Bay 33051) 50 EC, 60EC, 40WP,5

( Tất cả có 6 loại).

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản