42348

Quyết định 228-NH/QĐ năm 1991 thay Điều 12 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giao dịch ngoại tệ và phí giao dịch do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

42348
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 228-NH/QĐ năm 1991 thay Điều 12 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giao dịch ngoại tệ và phí giao dịch do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 228-NH/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đỗ Quế Lượng
Ngày ban hành: 02/12/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 228-NH/QĐ
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
Người ký: Đỗ Quế Lượng
Ngày ban hành: 02/12/1991
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 228-NH/QĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

THAY ĐIỀU 12 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH NGOẠI TỆ VỀ PHÍ GIAO DỊCH

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ điểm 5 điều 50 chương 5 Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại lệnh số 37/HĐNN. 8 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;
Căn cứ Nghị định 196/HĐBT ngày 11-12-1989 của Hội đồng bộ trưởng quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ;
Căn cứ Nghị định 138/HĐBT ngày 8-5-1990 của Hội đồng bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối và Chủ tịch Ban điều hành Trung tâm giao dịch ngoại tệ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thay điều 12 trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giao dịch ngoại tệ và phí giao dịch với nội dung sau:

- Lệ phí tham gia Trung tâm giao dịch: Mỗi thành viên tham gia đóng góp một lần vào đầu năm mức phí là 200 USD quy ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch hiện hành.

- Phí giao dịch: Căn cứ tỷ giá được ấn định tại phiên giao dịch áp dụng mức phí 0,05% trên doanh số giao dịch mà bên mua ngoại tệ phải trả nhưng mức phí tối đa không quá 100 USD quy ra đồng Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối, Vụ trưởng Vụ kế toán, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Tổng Giám đốc các Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Trung tâm giao dịch ngoại tệ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Đỗ Quế Lượng

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản