232606

Quyết định 223/QĐ.UB năm 1991 quy định mức thu lệ phí đăng kiểm đối với các loại thiết bị chịu áp lực và các thiết bị nâng do tỉnh An Giang ban hành

232606
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 223/QĐ.UB năm 1991 quy định mức thu lệ phí đăng kiểm đối với các loại thiết bị chịu áp lực và các thiết bị nâng do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 223/QĐ.UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Hữu Khánh
Ngày ban hành: 06/11/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 223/QĐ.UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Nguyễn Hữu Khánh
Ngày ban hành: 06/11/1991
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 223/QĐ.UB

Long Xuyên, ngày 06 tháng 11 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KIỂM ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC VÀ CÁC THIẾT BỊ NÂNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

 - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân được Hội đồng Nhà nước công bố ngày 11 tháng 7 năm 1989;

- Căn cứ những qui định về đăng ký, quản lý sử dụng các loại thiết bị chịu áp lực (QP VN 02-75, QPVN 23-81) và thiết bị nâng (TCVN 4244-86) trong quy phạm kỹ thuật an toàn của Nhà nước ban hành.

- Căn cứ điểm 2 trong công văn số 1090/LĐ-TBXH ngày 10.4.1989 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn công tác thanh tra KTAT và việc thu lệ phí đăng kiểm;

- Xét đề nghị của Đ/c Giám đốc Sở Lao động – TBXH

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Nay ban hành bản qui định mức thu lệ phí đăng kiểm đối với các loại thiết bị chịu áp lực và thiết bị nâng thuộc diện thi hành qui phạm KTAT của Nhà nước.

ĐIỀU 2: Quyết định này có hiệu lực thì hành kể từ ngày ký và áp dụng cho tât cả đơn vị, cơ sở có sử dụng thiết bị trong các thành phần kinh tế trên địa bàn Tỉnh An Giang.

ĐIỀU 3: Sở Lao động – Thương binh và xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn đăng ký, kiểm tra việc thi hành và thu lệ phí đăng kiểm theo qui định này.

ĐIỀU 4: Nguồn thu lệ phí đăng kiểm giao cho Sở Lao động – TBXH quản lý toàn bộ và được sử dụng như sau:

a- 80% dùng để tu sửa dụng cụ kiểm tra, trang bị thêm những phương tiện cần thiết phục vụ cho việc khám nghiệm an toàn, in ấn biểu mẫu đăng kiểm, giấy phép.

b- 20% dùng bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ đăng kiểm và chi phí xăng dầu đi lại thực hiện công tác này.

ĐIỀU 5: Các ông Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các cơ quan, ban, ngành, thủ trưởng các đơn vị, UBND các Huyện, Thị, Xã, Phường, Thị trấn và tất cả các cơ sở có sử dụng thiết bị trong Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:        
- TT.TU và UBND Tỉnh (để báo cáo)       
- TT.HĐND Tỉnh (để biết)
- Các cơ quan, Ban, ngành
 Công ty, XN cấp Tỉnh             (Đã ký)
- UBND các Huyện - Thị, Xã,
 Phường, Thị trấn
- Lưu VP. UBND Tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Khánh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản