288757

Quyết định 220/QĐ-NH năm 1991 cho phép Ngân hàng thương mại quốc doanh phát hành Kỳ phiếu Ngân hàng có mục đích do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

288757
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 220/QĐ-NH năm 1991 cho phép Ngân hàng thương mại quốc doanh phát hành Kỳ phiếu Ngân hàng có mục đích do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 220/NH-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đỗ Quế Lượng
Ngày ban hành: 27/11/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 220/NH-QĐ
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
Người ký: Đỗ Quế Lượng
Ngày ban hành: 27/11/1991
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/NH-QĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH PHÁT HÀNH "KỲ PHIẾU NGÂN HÀNG CÓ MỤC ĐÍCH"

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Nghị định số 138/HĐBT ngày 8-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Để tiếp tục triển khai Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty Tài chính của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước công bố theo Lệnh số 37/LCT-HĐNN.8 ngày 24 tháng 5 năm 1990;

- Theo đề nghị của các Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại và Vụ trưởng Vụ kinh tế kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Cho phép các Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng đầu tư và phát triển được tổ chức huy động vốn bằng hình thức phát hành "kỳ phiếu Ngân hàng có mục đích" nhằm tăng cường huy động vốn từ dân cư để mở rộng tín dụng theo các dự án đầu tư cụ thể.

Điều 2

Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng đầu tư và phát triển quyết định mức độ phát hành kỳ phiếu theo nhu cầu vốn từng thời kỳ và từng địa điểm cần thiết. Việc phát hành kỳ phiếu nhằm thu hút vốn để cho vay trên địa bàn nào phải được báo cáo với chính quyền địa phương.

Điều 3

Lãi suất của kỳ phiếu do Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng đầu tư và phát triển ấn định, tùy theo đặc điểm từng vùng trên nguyên tắc lãi suất cho vay không qúa 5%/tháng và phải đảm bảo kết qủa kinh doanh tín dụng, không được bù lỗ.

Điều 4

Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại quốc doanh, Ngân hàng đầu tư và phát triển lập đề án triển khai cụ thể, nơi huy động, mức vốn huy động, thời điểm thực hiện, đối tượng cho vay... và ban hành các qui định cụ thể về mẫu kỳ phiếu, quy chế phát hành, hạch toán kỳ phiếu trong hệ thống Ngân hàng và chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai, đồng thời báo cáo tiền trình thực thi lên Ngân hàng Nhà nước.

Điều 5

Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch, Vụ các Ngân hàng và tổ chức tín dụng, Vụ quản lý Ngoại hối, Vụ kế toán và Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm giám sát việc thi hành quyết định này.

 

 

KT/ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đỗ Quế Lượng

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản