38318

Quyết định 203-CT năm 1992 về danh sách doanh nghiệp Nhà nước được chọn để chị đạo thí điểm việc chuyển thành Công ty cổ phần do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

38318
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 203-CT năm 1992 về danh sách doanh nghiệp Nhà nước được chọn để chị đạo thí điểm việc chuyển thành Công ty cổ phần do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 203-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 08/06/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/06/1992 Số công báo: 12-12
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 203-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 08/06/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/06/1992
Số công báo: 12-12
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 203-CT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐƯỢC CHỌN ĐỂ CHỊ ĐẠO THÍ ĐIỂM VIỆC CHUYỂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 1 trong Quyết định số 202-CT ngày 8 tháng 6 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng về việc tiếp tục làm thí điểm chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ đề nghị của Bộ Tài chính trong công văn số 160-CT/VP ngày 30 tháng 5 năm 1992,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chọn các doanh nghiệp Nhà nước dưới đây để chỉ đạo làm thí điểm chuyển thành công ty cổ phần:

1. Nhà máy xà bông miền Nam (thuộc công ty bột giặt miền Nam, tổng công ty hoá chất II, Bộ công nghiệp nặng);

2. Nhà máy diêm Thống Nhất (thuộc liên hiệp sản xuất - Xuất nhập khẩu giấy gỗ diêm, Bộ công nghiệp nhẹ);

3. Xí nghiệp nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc (thuộc công ty chăn nuôi và thức ăn gia súc I, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm);

4. Xí nghiệp chế biến gỗ Long Bình (thuộc tổng công ty dịch vụ, sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản 3, Bộ lâm nghiệp);

5. Công ty vật tư tổng hợp Hải Hưng (Bộ thương mại và Du lịch);

6. Xí nghiệp sản xuất bao bì (thuộc công ty kinh doanh và chế biến lương thực Hà Nội, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội);

7. Xí nghiệp may mặc (thuộc công ty dệt-da-may Legamex, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).

Điều 2. Uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét và ra quyết định về danh sách các doanh nghiệp Nhà nước khác được phép làm thí điểm cổ phần hoá của các Bộ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ Trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước nói tại Điều 1 trên đây chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản