93681

Quyết định 1872/QĐ-UB năm 1992 về quy định tạm thời quản lý hoạt động karaoke trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

93681
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1872/QĐ-UB năm 1992 về quy định tạm thời quản lý hoạt động karaoke trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1872/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trang Văn Quý
Ngày ban hành: 17/07/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1872/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Trang Văn Quý
Ngày ban hành: 17/07/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1872/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUI ĐỊNH TẠM THỜI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;
- Căn cứ quy chế về quản lý hoạt động âm nhạc và quy chế hoạt động video theo Quyết định số 1007/VH-QĐ ngày 20 tháng 7 năm 1989 và Quyết định số 1709/VH-QĐ ngày 11 tháng 10 năm 1989 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá;

Để hoạt động Karaoke trên địa bàn thành phố diễn ra đúng với yêu cầu xây dựng, phát triển thành phố về mặt văn hoá, trong khi chờ đợi qui định thống nhất của Bộ Văn hoá – Thông tin - Thể thao đối với loại hình hoạt động này,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hoạt động Karaoke nơi công cộng nhằm mục đích kinh doanh phải đăng ký xin giấy phép của ngành chức năng (Sở Văn hóa thông tin thành phố) và phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Điều 2. Tất cả băng, đĩa hìn có nội dung sử dụng trong hoạt động Karaoke phải thông qua xét duyệt trước của cơ quan chức năng (trừ các băng, đĩa do những đơn vị xuất bản của Nhà nước phát hành rộng rãi) và phải thực hiện đúng quy chế về quản lý hoạt động âm nhạc, hoạt động video của Bộ Văn hoá – Thông tin - Thể thao quy định.

- Nghiêm cấm việc dùng băng trắng, in sang trái phép những bài Karaoke do những đơn vị xuất bản của Nhà nước phát hành, xen kẽ với những bài hát Karaoke do ngoài sản xuất hoặc do tư nhân trong nước sản xuất không có giấy phép của Bộ Văn hoá – Thông tin - Thể thao.

Điều 3. Ủy ban nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho Sở Văn hoá thông tin thành phố là cơ quan chức năng duy nhất xét cấp phép, xét nội dung, băng, đĩa hình và tổ chức quy hoạch, quản lý chuyên ngành đối với hoạt động Karaoke trên địa bàn thành phố.

Điều 4. Đối tượng được cấp phép: các đơn vị Nhà Văn hoá, Câu lạc bộ cấp thành phố, quận, huyện và các đơn vị Công ty Du lịch thành phố, quận, huyện và ban ngành có nhu cầu.

Điều 5. Nghiêm cấm các hoạt động Karaoke mang tính kinh doanh đơn thuần, không có chức năng, gây ồn ào mất trật tự trong khu phố, xóm làng, gây phiền hà đến sinh hoạt chung của nhân dân. trường hợp đựơc cấp phép hoạt động Karaoke nhưng vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực trên phạm vi toàn thành phố kể từ ngày ban hành.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hoá thông tin, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, PCT/TT, QLĐT;
- VPUB: CPVP, NC
- TP (NC, QLĐT)
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trang Văn Quý

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản