38312

Quyết định 184-CT năm 1992 về việc cho phép mở rộng trung tâm AIT tại Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

38312
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 184-CT năm 1992 về việc cho phép mở rộng trung tâm AIT tại Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 184-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 30/05/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/06/1992 Số công báo: 11-11
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 184-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 30/05/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/06/1992
Số công báo: 11-11
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 184-CT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC CHO PHÉP MỞ RỘNG TRUNG TÂM AIT TẠI VIỆT NAM .

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 1942- SĐH ngày 11 tháng 4 năm 1992) và ý kiến của các ngành liên quan về việc mở trung tâm AIT tại Việt Nam
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép thành lập Trung tâm của Viện Công nghệ Châu á tại Việt Nam (gọi tắt là Trung tâm AIT Việt Nam).

Trung tâm AIT Việt Nam là một tổ chức quốc tế, hoạt động với các chức năng:

- Đào tạo và bồi dưỡng các loại hình cán bộ khoa học, công nghệ, quản lý, kinh doanh.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo yêu cầu phát triển kinh tế Việt Nam.

Điều 2. Giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt phía Việt Nam giải quyết toàn bộ các vấn đề có liên quan đến Trung tâm AIT Việt Nam, ký các thoả thuận với Viện Công nghệ Châu á về thành lập Trung tâm AIT Việt Nam ; ký các thoả thuận với các bên có liên quan trong việc thành lập và triển khai các dự án do Trung tâm AIT Việt Nam thực hiện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành có liên quan giúp cho hoạt động của Trung tâm AIT Việt Nam và các dự án được thực hiện thuận lợi và đạt hiệu quả.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản