42349

Quyết định 170/QĐ-NH7 năm 1992 về việc điều chỉnh lệ phí trong giao dịch mua, bán ngoại tệ tại hai Trung tâm giao dịch ngoại tệ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và giá bán ngoại tệ tối đa và giá mua ngoại tệ tối thiểu của các ngân hàng được phép kinh doanh ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

42349
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 170/QĐ-NH7 năm 1992 về việc điều chỉnh lệ phí trong giao dịch mua, bán ngoại tệ tại hai Trung tâm giao dịch ngoại tệ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và giá bán ngoại tệ tối đa và giá mua ngoại tệ tối thiểu của các ngân hàng được phép kinh doanh ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 170/QĐ-NH7 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Văn Châu
Ngày ban hành: 28/09/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 170/QĐ-NH7
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
Người ký: Lê Văn Châu
Ngày ban hành: 28/09/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 170/QĐ-NH7

Hà Nội , ngày 28 tháng 9 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LỆ PHÍ TRONG GIAO DỊCH MUA, BÁN NGOẠI TỆ TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH NGOẠI TỆ HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VÀ GÍA BÁN NGOẠI TỆ TỐI ĐA VÀ GIÁ MUA NGOẠI TỆ TỐI THIỂU CỦA CÁC NGÂN HÀNG ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH NGOẠI TỆ

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước công bố theo lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24/5/1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;
Để đảm bảo hoạt động của hai Trung tâm Giao dịch Ngoại tệ được bình thường, tránh tình trạng chênh lệch quá lớn giữa nhu cầu mua và bán ngoại tệ tại hai trung tâm;
Xét đề nghị của đồng chí Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Áp dụng mức lệ phí 0,05% đối với cả người mua và người bán ngoại tệ tại hai Trung tâm Giao dịch ngoại tệ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Mức lệ phí trên không áp dụng đối với thành viên là các Ngân hàng và các tổ chức Tài chính.

Điều 3. Giá bán ngoại tệ của các Ngân hàng được phép kinh doanh ngoại tệ tối đa bằng tỷ giá ấn định tại Trung tâm cộng 0,05%.

Điều 4. Giá mua ngoại tệ của các Ngân hàng được phép kinh doanh ngoại tệ (kể cả phí, nếu có) tối thiểu bằng giá bán ngoại tệ của mình trừ lùi 0,5%.

Điều 5. Các Ngân hàng được phép kinh doanh ngoại tệ phải có bảng niêm yết công khai về giá mua bán ngoại tệ bằng tiền mặt và chuyển khoản tại các quầy hàng giao dịch ở trụ sở và tại các quầy đổi tiền của mình hoặc do mình uỷ quyền. Mọi giao dịch phải thực hiện theo đúng giá niêm yết. Mỗi khi có thay đổi giá mua, giá bán ngoại tệ thì các Ngân hàng có trách nhiệm thông báo cho Ngân hàng Nhà nước (qua vụ Quản lý ngoại hối). Riêng khu vực phía nam thì thông báo qua bộ phận đại diện của vụ Quản lý Ngoại hối tại 17 Bến Chương Dương.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, mọi văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 7. Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng vụ Quản lý ngoại hối, vụ Nghiên cứu kinh tế, Vụ Kế toán tài chính, Chánh Thanh tra, và các Vụ, Cục liên quan khác, Chủ tịch Ban điều hành hai Trung tâm giao dịch ngoại tệ Hà Nội và tàhnh phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc các Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển, Ngân hàng Liên doanh, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, và các tổ chức tài chính được phép kinh doanh ngoại tệ khác có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Văn Châu

(Đã Ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản