8525

Quyết định 15/2000/QĐ-BCN chuyển giao Trung tâm Y tế than khu vực Cẩm Phả là đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế lao động ngành Than của Tổng Công ty Than Việt Nam về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

8525
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 15/2000/QĐ-BCN chuyển giao Trung tâm Y tế than khu vực Cẩm Phả là đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế lao động ngành Than của Tổng Công ty Than Việt Nam về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 15/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 03/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/05/2000 Số công báo: 17-17
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 15/2000/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 03/04/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/05/2000
Số công báo: 17-17
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO TRUNG TÂM Y TẾ THAN KHU VỰC CẨM PHẢ LÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ LAO ĐỘNG NGÀNH THAN CỦA TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM VỀ UBND TỈNH QUẢNG NINH QUẢN LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 14/CP-ĐMDN ngày 02 tháng 02 năm 2000 và kết luận tại Hội nghị triển khai giữa các Bộ, ngành và địa phương liên quan (Thông báo số 04/TB-VP, ngày 29 tháng 3 năm 2000 của Bộ Công nghiệp);
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam (tờ trình số 387CV/HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 1999) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Y tế than khu vực Cẩm Phả là đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế lao động ngành Than của Tổng Công ty Than Việt Nam về Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quản lý.

Điều 2. Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam có trách nhiệm làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh để chỉ đạo việc chuyển giao trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2000. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế lao động ngành Than, Giám đốc Trung tâm Y tế than Cẩm Phả chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Ban Đổi mới quản lýDN TW,
- Ban TCCB Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch- Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ KHCNMT,
- Bộ Thương mại,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Kho bạc Nhà nước,
- UBND tỉnh Quảng Ninh,
- Công báo,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
 Đặng Vũ Chư

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản