53924

Quyết định 1392-TL-ĐL-QĐ năm 1962 ban hành Pháp quy quản lý kỹ thuật các nhà máy điện và lưới điện của Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và điện lực

53924
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1392-TL-ĐL-QĐ năm 1962 ban hành Pháp quy quản lý kỹ thuật các nhà máy điện và lưới điện của Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và điện lực

Số hiệu: 1392-TL-ĐL-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thủy lợi và Điện lực Người ký: Phan Mỹ
Ngày ban hành: 07/12/1962 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/12/1962 Số công báo: 48-48
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1392-TL-ĐL-QĐ
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thủy lợi và Điện lực
Người ký: Phan Mỹ
Ngày ban hành: 07/12/1962
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/12/1962
Số công báo: 48-48
Tình trạng: Đã biết

BỘ THỦY LỢI VÀ ĐIỆN LỰC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 1392-TL-ĐL-QĐ

Hà Nội , ngày 07 tháng 12 năm 1962 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH PHÁP QUY QUẢN LÝ KỸ THUẬT CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ LƯỚI ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY LỢI ĐIỆN LỰC

Xét tình hình phát triển của ngành điện lực, cần thiết phải có những tiêu chuẩn, thể lệ cơ bản và thống nhất về quản lý kỹ thuật để đảm bảo sản xuất và cung cấp điện an toàn, liên tục và tiết kiệm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Pháp quy quản lý kỹ thuật các nhà máy điện và lưới điện.

Điều 2. Pháp quy này có hiệu lực đối với tất cả các nhà máy điện tuyếc-bin hơi, các nhà máy thủy điện, các hệ thống phân phối điện và lưới điện trên không điện thế trên 1000 vôn, lưới cáp, lưới nhiệt, các cơ quan thiết kế, kiến thiết cơ bản và quản lý sản xuất về điện cũng như các công trình thi công lắp ráp các nhà máy điện và đường dây.

Pháp quy này không áp dụng cho những nhà máy điện lô-cô, đi-ê-den, tuyếc-bin khí, các trạm thủy điện địa phương công xuất nhỏ, và những nhà máy điện lưu động.

Điều 3. Tùy theo tình hình từng nhà máy, nhất là các nhà máy xây dựng trước ngày giải phóng, hàng năm Tổng cục điện lực sẽ có hướng dẫn từng nhà máy tổ chức thực hiện (mức độ thực hiện pháp quy cũng như mức độ hiện đại hóa thiết bị) để trong một thời gian ngắn có thể áp dụng đầy đủ toàn bộ bản pháp quy này.

Điều 4. Các nhà máy điện, lưới điện, các cơ quan thiết kế, kiến thiết cơ bản và quản lý sản xuất về điện cũng như các công trường điện phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp quy này. Trong quá trình thực hiện nếu thấy điều nào cần sửa đổi và bổ xung thì gửi đề nghị về Bộ xét.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ THỦY LỢI ĐIỆN LỰC

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phan Mỹ

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản