96183

Quyết định 139/QĐ-UB năm 1992 tổ chức thực hiện Quyết định 752/QĐ-UB về dịch vụ một cửa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

96183
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 139/QĐ-UB năm 1992 tổ chức thực hiện Quyết định 752/QĐ-UB về dịch vụ một cửa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 139/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trang Văn Quý
Ngày ban hành: 21/01/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 139/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Trang Văn Quý
Ngày ban hành: 21/01/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 139/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 1 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 752/QĐ-UB NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1991

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;
- Theo đề nghị của các ông Giám đốc Sở Kinh tế đối ngoại; Sở Lao động– Thương binh và Xã hội; Sở Nhà đất, Cục thuế, Công an thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay phân công các cơ quan, Công ty dưới đây chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các công việc quản lý, phục vụ hoạt động các Văn phòng đại diện thường trú, các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh (VPĐD).

1/ Sở Lao động – Thương binh xã hội:

a) Căn cứ các tiêu chuẩn, qui định hiện hành xét cấp giấy phép và sổ lao động cho công dân Việt Nam muốn làm việc tại VPĐD.

b) Thủ, quản lý, sử dụng theo đúng qui định Nhà nước các khoản bảo hiểm xã hội thông qua các Công ty dịch vụ được chỉ định phục vụ các VPĐD.

2/ Sở Nhà đất: Căn cứ các tiêu chuẩn, qui định hiện hành xét cấp giấy phép cho cá nhân, tổ chức Việt Nam cho bên nước ngoài thuê nhà làm trụ sở VPĐD, để ở và cho các mục đích khác.

3/ Công ty dịch vụ cơ quan nước ngoài:

a) Đảm nhiệm tất cả các dịch vụ cho thuê nhà, lao động, vận chuyển, thông tin và các dịch vụ khác phục vụ nhu cầu làm việc và sinh hoạt cho các VPĐD theo nguyên tắc dịch vụ một cửa theo Điều 11 Quyết định 752/QĐ-UB ngày 21/12/1991.

b) Đầu mối thu từ VPĐD và các đối tượng khác có liên quan như bảo hiểm xã hội, thuế doanh thu, lợi tức, thu nhập và các khoản khác nếu có của VPĐD, theo qui định hiện hành của Nhà nước, sau đó nộp lại cho các cơ quan hữu quan như: Sở Lao động – Thương binh xã hội, Cục thuế…

Khi có Công ty nào đủ điều kiện để làm dịch vụ một cửa Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xem xét quyết định tiếp.

Điều 2.- Các mức thu phí dịch vụ cho các hoạt động nói trên do Sở Kinh tế đối ngoại đề nghị và Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. Nghiêm cấm các cơ quan, công ty tự ý qui định.

Điều 3.- Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trang Văn Quý

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản