38299

Quyết định 135-CT về việc tập trung vốn khấu hao cơ bản vào ngân sách Nhà nước năm 1992 do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

38299
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 135-CT về việc tập trung vốn khấu hao cơ bản vào ngân sách Nhà nước năm 1992 do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 135-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 25/04/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/05/1992 Số công báo: 9-9
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 135-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 25/04/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/05/1992
Số công báo: 9-9
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 135-CT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC TẬP TRUNG VỐN KHẤU HAO CƠ BẢN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 1992 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội khoá VIII, kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11 về kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, sau khi đã được Hội đồng Bộ trưởng thảo luận và nhất trí tại phiên họp ngày 19 - 21 tháng 11 năm 1991
.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Trong năm 1992, toàn bộ (100%) khấu hao cơ bản trích từ tài sản cố định thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước của tất cả các doanh nghiệp đều phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Điều 2.  Đối với những ngành trước đây được Nhà nước cho phép giữ lại 100% khấu hao cơ bản để đầu tư, thì nay cũng phải nộp hết số trích trong năm 1992 vào ngân sách Nhà nước. Bộ Tài chính và các cơ quan chủ quản phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xí nghiệp nộp đủ khấu hao cơ bản, tổ chức việc cấp phát vốn kịp thời cho các công trình đầu tư bằng nguồn vốn khấu hao cơ bản đã được ghi trong kế hoạch Nhà nước.

Điều 3.  Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này, đồng thời chủ trì phối hợp với Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước nghiên cứu trình Hội đồng Bộ trưởng ban hành chế độ quản lý vốn khấu hao cơ bản để áp dụng từ năm 1993.

Điều 4.  Quyết định này có hiệu quả kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1992. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5.  Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản