38297

Quyết định 134-HĐBT năm 1992 về việc phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

38297
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 134-HĐBT năm 1992 về việc phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 134-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 20/04/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/05/1992 Số công báo: 9-9
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 134-HĐBT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 20/04/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/05/1992
Số công báo: 9-9
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 134-HĐBT

Hà Nội , ngày 20 tháng 4 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

CUẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG   VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU KHO BẠC NHÀ NƯỚC XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN BẮC - NAM 500 KV.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Nghị định số 155/HĐBT ngày 15 tháng 10 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bộ Tài chính phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước đang được đảm bảo giá trị theo giá vàng để xây dựng dường dây tải điện Bắc - Nam 500KV. Tín phiếu có thời hạn 1 năm, 2 năm, hoặc dài hơn và có lãi. Tín phiếu kho bạc Nhà nước thu và ghi bằng đồng Việt Nam, trường hợp mua bằng vàng, đô la Mỹ thì quy ra đồng Việt Nam theo thời giá lúc phát hành.

Điều 2. Tín phiếu kho bạc Nhà nước được chuyển nhượng quyền sở hữu, thừa kế được dùng làm tài sản thế chấp trong các quan hệ tín dụng.

Đối tượng mua tín phiếu Kho bạc Nhà nước gồm:

- Thuộc diện bắt buộc: Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế quốc doanh và ngoài quốc doanh kể cả các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển, các tổ chức tín dụng, bảo hiểm, công ty cổ phần. Ngoài mức mua tín phiếu bắt buộc, các doanh nghiệp có thể được mua với số lượng không hạn chế.

- Thuộc diện tự nguyện: các tầng lớp dân cư người Việt Nam (kể cả kiều bào ở nước ngoài); các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức sự nghiệp, các hội và đoàn thể quần chúng; các công ty, xí nghiệp nước ngoài và cá nhân người nước ngoài.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố thời gian phát hành tín phiếu, quy định mức tín phiếu bắt buộc đối với các doanh nghiệp, công bố giá vàng (99,99%) làm căn cứ đảm bảo giá trị khi phát hành và khi thanh toán tín phiếu kho bạc Nhà nước, lãi suất tín phiếu từng thời gian; tổ chức chỉ đạo hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện nhiệm vụ phát hành; cấp vốn huy động tín phiếu cho công trình, quản lý sử dụng đúng mục đích, và thanh toán tín phiếu khi đến hạn.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Năng lượng có trách nhiệm sử dụng tiền tín phiếu thu được để đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện Bắc - Nam 500KV; đảm bảo nguồn vốn để Bộ Tài chính thanh toán tín phiếu Kho bạc Nhà nước khi đến hạn trả.

Điều 5. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm điều hoà cung cấp tiền mặt để phục vụ cho việc xây dựng công trình đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV và để thanh toán tín phiếu Kho bạc Nhà nước (lãi và gốc).

Điều 6.  Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá - Thông tin và Thể thao phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, và các đoàn thể quần chúng tổ chức tuyên truyền, động viên để nhân dân, các doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh hiểu rõ mục đích, ý nghĩa việc xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV, tích cực hưởng ứng mua tín phiếu Kho bạc Nhà nước đạt kết quả cao.

Điều 7. Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thành lập Ban chỉ đạo phát hành "tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV" tại địa phương để chỉ đạo tổ chức thực hiện có kết quả.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã Ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản