38293

Quyết định 125-HĐBT năm 1992 về đặt Tổng Công ty Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam trực thuộc Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

38293
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 125-HĐBT năm 1992 về đặt Tổng Công ty Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam trực thuộc Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 125-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 14/04/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/05/1992 Số công báo: 9-9
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 125-HĐBT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng
Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 14/04/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/05/1992
Số công báo: 9-9
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 125-HĐBT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ ĐẶT TỔNG CÔNG TY DẦU MỎ VÀ KHÍ ĐỐT VIỆT NAM TRỰC THUỘC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Để quản lý, chỉ đạo công tác dầu khí tập trung, có hiệu lực nhằm đẩy nhanh việc xây dựng ngành dầu khí thành ngành kinh tế - kỹ thuật phát triển,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chuyển Tổng công ty Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam, hiện trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng về trực thuộc Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Tổng Công ty dầu mỏ và khí đốt Việt Nam chịu sự quản lý và chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của các Bộ, Uỷ ban Nhà nước về các vấn đề thuộc chức năng của Bộ, Uỷ ban Nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, bộ máy và các mối liên hệ công tác của Tổng Công ty Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam được tiếp tục thực hiện theo quyết định số 250-HĐBT ngày 6 tháng 7 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng trừ những vấn đề trước đây thuộc Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng giải quyết nay do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng giải quyết.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng có trách nhiệm tổ chức việc chuyển giao theo quy định ở Điều 1, Điều 2 trên đây. Việc chuyển giao phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 5 năm 1992.

Điều 4. Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam, các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản