38291

Quyết định 123-CT năm 1992 về tăng cường tổ chức, chỉ đạo quan hệ hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật với nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

38291
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 123-CT năm 1992 về tăng cường tổ chức, chỉ đạo quan hệ hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật với nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 123-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 14/04/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/05/1992 Số công báo: 9-9
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 123-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 14/04/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/05/1992
Số công báo: 9-9
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 123-CT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 1992 

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO QUAN HỆ HỢP TÁC KINH TẾ, VĂN HOÁ, KHOA HỌC KỸ THUẬT VỚI NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Thực hiện sự thoả thuận giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị Đảng nhân dân cách mạng Lào tháng 10 năm 1991 và hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào thời kỳ 1992 - 1995 và năm 1992, ký ngày 15 tháng 2 năm 1992;

Để tăng cường tổ chức chỉ đạo thực hiện hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa hai nước,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ sung một số Uỷ viên phân ban Việt Nam trong Uỷ ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào (dưới đây gọi tắt là Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào).

Điều 2. Cơ quan thường trực của Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào đặt tại Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, có trách nhiệm giúp Hội đồng Bộ trưởng chỉ đạo nghiên cứu cơ chế, chính sách hợp tác với Lào; chuẩn bị các Hiệp định Chính phủ về hợp tác kinh tế văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa hai nước Việt Nam và Lào; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác giữa hai nước trên cơ sở các Hiệp định đã được ký kết.

Điều 3. Hiệp định Chính phủ và các chương trình hợp tác với Lào phải được triển khai theo nguyên tắc quản lý tập trung thống nhất như Chính phủ hai nước đã thoả thuận. Việc ký kết với Lào các Hiệp định, Nghị định thư và các dự án hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật thuộc cấp Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý phải được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng cho phép.

Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xem xét và quyết định việc ký kết các dự án hợp tác nói trên.

Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc chỉ đạo thực hiện và báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các Hiệp định Chính phủ và các chương trình hợp tác với Lào trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào theo định kỳ 6 tháng và hàng năm.

Điều 4. Kinh phí thực hiện các đề án, dự án tiền khả khi đối với các chương trình hợp tác ghi trong Hiệp định Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và Lào... được trích từ nguồn ngân sách của Nhà nước ta viện trợ và hợp tác với Lào.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định. Các thành viên khác của Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào do Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào quyết định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây về quan hệ hợp tác với Lào trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. - Bộ trưởng, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Võ Văn Kiệt

 

 

 

 

             

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản