38322

Quyết định 100-BXD/KHKT năm 1992 ban hành bốn tiêu chuẩn Việt Nam về Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

38322
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 100-BXD/KHKT năm 1992 ban hành bốn tiêu chuẩn Việt Nam về Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Số hiệu: 100-BXD/KHKT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 12/06/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/09/1992 Số công báo: 18-18
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 100-BXD/KHKT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 12/06/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/09/1992
Số công báo: 18-18
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 100-BXD/KHKT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỐN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNGXÂY DỰNG

Căn cứ Điều lệ và công tác Tiêu chuẩn hoá ban hành kèm theo Quyết định số 141-HĐBT ngày 24-08-1992 của Hội đồng Bộ trưởng;
Căn cứ Nghị định số 1940-KG ngày 19-10-1989 của Hội đồng Bộ trưởng và việc xét duyệt, ban hành các Tiêu chuẩn Việt Nam và xây dựng cơ bản;
Xét đề nghị của đồng chí Vụ trưởng Vụ Khoa học kỹ thuật Bộ Xây dựng trong công văn số 50-BXD/KHKT ngày 10 tháng 06 năm 1992
.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này 04 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây:

- Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thiết kế kiến trúc TCVN 5671-1992.

- Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - cấp thoát nước bên trong - hồ sơ bản vẽ thi công TCVN 5673-1992.

- Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công - Yêu cầu chung TCVN 5672-1992

- Công tác hoàn thiện trong xây dựng - thi công và nghiệm thu TCVN 5674-1992.

Điều 2. Các tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày ký và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

(Đã ký)

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản