42265

Quyết định 04/QLTT năm 1992 về tổ chức và hoạt động của bộ phận ở phía Nam của Ban Chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương do Ban chỉ đạo Quản lý thị trường trung ương ban hành

42265
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 04/QLTT năm 1992 về tổ chức và hoạt động của bộ phận ở phía Nam của Ban Chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương do Ban chỉ đạo Quản lý thị trường trung ương ban hành

Số hiệu: 04/QLTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương Người ký: Vũ Trọng Nam
Ngày ban hành: 07/01/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 04/QLTT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương
Người ký: Vũ Trọng Nam
Ngày ban hành: 07/01/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TRUNG ƯƠNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/QLTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN Ở PHÍA NAM CỦA BAN

Căn cứ Nghị định số 398/HĐBT ngày 6-12-1991 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức chỉ đạo quản lý thị trường;
Căn cứ Quyết định số 412/CT ngày 26-12-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thành phần Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương;
Để ổn định tổ chức và nâng cao hiệu quả công tác của bộ phận ở phía Nam của Ban,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Bản quy định về tổ chức và hoạt động của bộ phận ở phía Nam của Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương" đã được toàn Ban thông qua trong phiên họp ngày 28-12-1991.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đồng chí Phó trưởng Ban phụ trách bộ phận phía Nam của Ban, các đồng chí thành viên có tên trong Bản quy định này và đồng chí Chánh Văn phòng Ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Vũ Trọng Nam

(Đã ký)

 

BẢN QUY ĐỊNH

CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TRUNG ƯƠNG VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN Ở PHÍA NAM CỦA BAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 ngày 7-01-1992của Ban chỉ đạo QLTT-TW)

1. Về tổ chức:

Theo Điều 5 Nghị định 398/HĐBT ngày 6-12-1991 của Hội đồng Bộ trưởng thì Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương có bộ phận ở phía Nam đóng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ phận ở phía Nam của Ban không phải là một phân Ban như là một tổ chức được phân cấp thực hiện chức trách của Ban trong phạm vi một nửa nước. Bộ phận ở phía Nam của Ban cũng không phải là một cơ quan đại diện của Ban chỉ để liên lạc với các địa phương và thay mặt Ban kiểm tra, đôn đốc công việc ở phía Nam.

Bộ phận ở phía Nam của Ban là một cơ quan chỉ đạo tại chỗ của Ban để Ban nắm bắt kịp thời những diễn biến trên thị trường phía Nam, một thị trường sôi động và nóng bỏng nhất trong cả nước, và xử lý được kịp thời, tại chỗ, có hiệu quả những vấn đề nảy sinh, bảo đảm cho Ban vừa quán xuyến công việc trong cả nước, vừa có sự chỉ đạo trọng điểm. (Phía Nam nói ở đây là từ Quảng Nam - Đà Nẵng trở vào).

2. Về nhân sự:

Bộ phận ở phía Nam của Ban gồm có:

- Đồng chí Lê Minh Đào, Phó trưởng Ban, phụ trách bộ phận phía Nam của Ban.

- Các thành viên khác của Ban vào tham gia chỉ đạo công tác ở phía Nam trong từng thời gian;

- Đại diện có thẩm quyền của các Bộ và cơ quan ngang Bộ là thành viên kiêm chức của Ban do các Bộ và cơ quan ngang Bộ cử như sau:

+ Đồng chí Lê Hồ, Phó Thống đốc thứ nhất Ngân hàng Nhà nước, thường trực phía Nam của Ngân hàng Nhà nước.

+ Đồng chí Nguyễn Văn Biên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân - Bộ Nội vụ.

+ Đồng chí Lê Thanh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

+ Đồng chí Nguyễn Văn Kiệp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự - Bộ Quốc phòng.

+ Đồng chí Trần Xuân Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, Bộ Tài chính.

+ Đồng chí Hà Trọng Phu, Vụ trưởng, Bộ Thương mại và Du lịch.

+ Đồng chí Nguyễn Văn Trung, Phó đại diện phía Nam của Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện.

+ Đồng chí Trần Hữu Phước, Giám đốc cơ quan thường trực phía Nam của Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao.

+ Đồng chí Phan Anh Tuấn, Giám đốc Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đại diện có thẩm quyền của Bộ Tư pháp.

+ Đồng chí Nguyễn Văn Chinh, CV UBTT Nhà nước.

Bộ phận ở phía Nam của Ban có bộ máy giúp việc rất gọn nhẹ, gồm một số cán bộ biên chế của Ban và chuyên viên biệt phái của các ngành.

3. Về quy chế làm việc:

- Bộ phận ở phía Nam của Ban theo chủ trương công tác của Ban và nhân danh Ban mà tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn mà Hội đồng Bộ trưởng đã giao cho Ban.

Để thực hiện nhiệm vụ nói ở khoản 3 mục 4 Điều 3 của Nghị định 398/HĐBT, bộ phận ở phía Nam của Ban được giao quyền trực tiếp chỉ đạo và quản lý đội kiểm tra thị trường số 2 và số 3 của Ban.

Việc báo cáo và thỉnh thị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (theo khoản 5 mục A Điều 3) thì tập trung vào một đầu mối: cơ quan Ban tại Hà Nội. Trong trường hợp cấp bách, đồng chí Phó trưởng ban nhân danh Ban trực tiếp báo cáo và xin chỉ thị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, sau đó thông báo ngay cho Trưởng ban biết.

Việc kết luận và xử lý các vụ, việc đã kiểm tra (khoản 3 mục B Điều 3), bộ phận ở phía Nam của Ban được quyết định trong khuôn khổ quyền hạn của Ban và báo cáo ngay cho Ban biết. Đối với trường hợp có tính chất phức tạp thì Trưởng Ban đưa ra toàn Ban xem xét, quyết định.

4. Về điều kiện làm việc:

Bộ phận ở phía Nam của Ban được sử dụng con dấu của Ban (theo quy định ở Điều 5 Nghị định 398/HĐBT).

Kinh phí hoạt động của bộ phận phía Nam của Ban là nằm trong toàn bộ kinh phí của Ban. Bộ phận ở phía Nam của Ban được mở tài khoản hạn mức và vãng lai tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản