42814

Nghị quyết về việc quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 do Quốc hội ban hành

42814
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết về việc quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 do Quốc hội ban hành

Số hiệu: Khôngsố Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Lê Quang Đạo
Ngày ban hành: 15/04/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/04/1992 Số công báo: 8-8
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: Khôngsố
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội
Người ký: Lê Quang Đạo
Ngày ban hành: 15/04/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/04/1992
Số công báo: 8-8
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 1992

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM VỀ VIỆC THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 1992

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Theo đề nghị của Hội đồng Nhà nước;

QUYẾT NGHỊ

1. Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội thông qua ngày 15/4/1992, có hiệu lực từ ngày công bố.

2. Quốc hội khoá VIII tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá IX họp kỳ thứ nhất, chậm nhất trước ngày 30/9/1992.

Các cơ quan các cấp của Nhà nước: Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình cho đến khi Quốc hội khoá VII bầu ra các cơ quan các cấp của Nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 1992.

3. Giao cho Hội đồng Nhà nước từ nay đến kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá IX thi hành các biện pháp cần thiết để bảo đảm thi hành Hiến pháp năm 1992, trước mắt tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá IX; tiến hành chậm nhất trước ngày 31/7/1992; chỉ đạo, đôn đốc,các cơquan Nhà nước hữu quan soạn thảo, hoàn chỉnh các dự án luật, pháp lệnh năm 1992 đã được xác định trong chương trình xây dựng pháp luật 1992, trước hết là các dự án Luật tổ chức bộ máy Nhà nước để kịp trình Quốc hội khoá IX tại kỳ họp thứ nhất.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 15/4/1992.

 

 

Lê Quang Đạo

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản