38241

Nghị quyết số 590/NQ-HĐNN8 về việc quy định việc tước quyền bầu cử do Hội đồng Nhà nước ban hành

38241
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết số 590/NQ-HĐNN8 về việc quy định việc tước quyền bầu cử do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 590/NQ-HĐNN8 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội đồng Nhà nước Người ký: Võ Chí Công
Ngày ban hành: 27/05/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 590/NQ-HĐNN8
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội đồng Nhà nước
Người ký: Võ Chí Công
Ngày ban hành: 27/05/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 590/NQ-HĐNN8

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 1992

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VIỆC TƯỚC QUYỀN BẦU CỬ 

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 54 của Hiến pháp năm 1992 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ vào Điều 2 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1992;
Căn cứ vào Nghị quyết ngày 15 tháng 4 năm 1992 của Quốc hội khoá VIII, kỳ họp thứ 11 quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp năm 1992
;

NGHỊ QUYẾT :

Điều 1

Những người sau đây bị tước quyền bầu cử :

a) Người đang trong thời gian bị tước quyền bầu cử theo bản án đã có hiệu lực của Toà án;

b) Người đang trong thời gian bị quản chế theo bản án đã có hiệu lực của Toà án.

Điều 2

Những người sau đây không được sử dụng quyền bầu cử :

a) Người đang chấp hành hình phạt tù;

b) Người đang bị bắt, đang bị giam giữ, đang bị tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;

c) Người đang trong thời gian bị tập trung giáo dục cải tạo theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Hội đồng bộ trưởng duyệt y.

Điều 3

Người đang bị mất trí không được tham gia bầu cử.

Trong trường hợp cần xác định tình trạng mất trí thì phải căn cứ vào kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Điều 4

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết 498 NQ/HĐNN7 ngày 29 tháng 2 năm 1984.

Hội đồng bộ trưởng, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, bảo đảm thực hiện nghị quyết này.

 

 

Võ Chí Công

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản