557091

Kế hoạch 37/KH-UBND về tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

557091
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 37/KH-UBND về tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 37/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Quý Phương
Ngày ban hành: 13/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 37/KH-UBND
Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký: Phan Quý Phương
Ngày ban hành: 13/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 02 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

THAM GIA HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2023

Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, chống lại biến đổi khí hậu thông qua các hình thức đơn giản như tắt các thiết bị điện không cần thiết và tổ chức các hoạt động truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với sự kiện Giờ Trái đất 2023.

- Nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất 2023, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ và hộ gia đình, tham gia bằng nhiều hình thức như: Tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết hoặc tổ chức các hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu.

2. Yêu cầu

- Tạo sự chuyển biến mạnh hơn nữa từ nhận thức đến hành động của các tầng lớp nhân dân, cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm nhm phát huy sức mạnh, khuyến khích, động viên sự tham gia cửa các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp hộ gia đình.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm đồng thời đảm bảo an ninh, trật tự nhất là tại các địa điểm tiến hành tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch.

II. NỘI DUNG HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH

1. Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên Báo Thừa Thiên Huế, Báo Công Thương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế (VTV8).

2. Treo băng rôn tuyên truyền tại các Sở, Ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và tại một số tuyến đường, khu vực.

3. Tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất tới phường, xã, tổ dân phố thông qua các tổ chức chính trị - xã hội để phát tờ rơi và qua hệ thống loa phát thanh của xã, phường.

4. Tổ chức tắt đèn chiếu sáng công cộng, chiếu sáng quảng cáo tại một số khu vực công cộng, tuyến phố (trừ các đèn tại khu vực các bệnh viện, đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng phục vụ bảo vệ an ninh tại các khu vực trọng yếu trên địa bàn tỉnh) từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 25/3/2023.

5. Vận động người dân, doanh nghiệp tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 25/3/2023.

III. THỜI GIAN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH

Hoạt động tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 25/3/2023.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

Là đơn vị thường trực, tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chiến dịch Giờ Trái đất. Đôn đốc và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị, báo cáo UBND tỉnh.

Chỉ đạo Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch hưởng ứng của ngành điện, ước tính sản lượng điện tiết kiệm được trong thời gian từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 25/3/2023.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế và Báo Công Thương ưu tiên dành thời gian, thời lượng đưa tin để tích cực tuyên truyền Sự kiện Giờ Trái đất năm 2023 nhm nâng cao nhận thức của cộng đồng, vận động nhân dân thể hiện sự đóng góp thiết thực bằng hành động cụ thể trong việc tắt bớt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 25/3/2023.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tổ chức thực hiện công tác truyền thông về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

4. Sở Văn hóa và Thể thao

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện treo băng rôn tuyên truyền tại một số tuyến đường, khu vực.

Chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, tắt các biển quảng cáo lớn trên địa bàn tỉnh từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 25/3/2023.

5. Sở Du lịch

Tuyên truyền, vận động các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà hàng tắt bớt các đèn pano, chiếu sáng trang trí từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 25/3/2023.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

Chỉ đạo UBND các phường, xã thông báo, phổ biến chủ trương hưởng ứng Sự kiện Giờ Trái đất năm 2023 đến các tổ dân phố, thôn trên địa bàn; tích cực tuyên truyền, vận động, kêu gọi nhân dân tắt các đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 25/3/2023.

Chỉ đạo đơn vị quản lý chiếu sáng trên địa bàn lập kế hoạch tắt điện chiếu sáng công cộng tại một số địa điểm, tuyến đường trong thời gian từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 25/3/2023.

8. Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

Xây dựng kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất của ngành.

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị liên quan thống nhất số lượng, địa điểm treo Băng rôn tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 (theo mẫu của Bộ Công Thương đính kèm, file mẫu được đăng tại Website http://www.tietkiemnangluong.com.vn và http://www.sct.thuathienhue.gov.vn) tại một số tuyến đường, khu vực.

Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức các hoạt động ngoài trời của ĐVTN tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.

Chỉ đạo các đơn vị điện lực trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tham gia hưởng ứng tích cực chiến dịch này.

Tổng hợp ước tính sản lượng điện tiết kiệm được trong thời gian từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 25/3/2023 trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương).

9. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Phối hợp với Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế xây dựng chương trình hoạt động để tuyên truyền ý nghĩa về Giờ Trái đất, tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

10. Các tổ chức chính trị - xã hội

Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất.

11. Báo Thừa Thiên Huế, Báo Công Thương, Trung tâm Truyền hình Việt nam tại Huế (VTV8), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Thường xuyên đăng tải các nội dung về hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, về tiết kiệm năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu để tuyên truyền vận động người dân tham gia hưởng ứng.

12. Tổ chức hưởng ứng tại trụ sở các cơ quan

Yêu cầu Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị treo băng rôn tuyên truyền Chiến dịch giờ Trái đất 2023 tại cơ quan (theo mẫu của Bộ Công Thương đính kèm, file mẫu được đăng tải tại Website http://www.tietkiemnangluong.com.vn và http://www.sct.thuathienhue.gov.vn) trong tháng 3 năm 2023 và quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên và người trực bảo vệ cơ quan, đơn vị mình nghiêm túc tham gia hưởng ứng Sự kiện Giờ Trái đất năm 2023 bằng cách tắt các đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết tại cơ quan, đơn vị, nhà riêng từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 25/3/2023.

V. BÁO CÁO KẾT QUẢ

Các đơn vị phân công tham gia hoạt động hưởng ứng báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện trước ngày 04 tháng 4 năm 2023 thông qua Sở Công thương tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ảnh về Sở Công Thương để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- TVTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các CQ, ĐV được phân công thực hiện;
- UBND các huyện, TX, TP Huế;
- Tỉnh đoàn TNCS HCM:
- Công ty Điện lực TTH;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh:
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TN, CT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Quý Phương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản