81544

Hiệp định thương mại Việt Trung (1991)

81544
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Hiệp định thương mại Việt Trung (1991)

Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Người ký: ***
Ngày ban hành: 07/11/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: Khongso
Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Người ký: ***
Ngày ban hành: 07/11/1991
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HIỆP ĐỊNH

THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (1991)

Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (dưới đây gọi tắt là hai bên ký kết),

Nhằm thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác thân thiện giữa hai nước và phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi,

Tính tới đặc điểm phát triển kinh tế và thương mại của mỗi nước,

Đã thỏa thuận như sau:

ĐIỀU 1

Hai bên ký kết căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi nước tích cực thúc đẩy sự phát triển lâu dài, liên tục và ổn định của quan hệ thương mại hai nước Việt Trung.

ĐIỀU  2

Hai bên dành cho nhau đãi ngộ tối huệ quốc trong việc đánh thuế hải quan hàng nhập khẩu và hàng xuất khẩu, cũng như trong việc giải quyết các thủ tục qui chế về quản lý hải quan; đãi ngộ này không liên quan tới các ưu đãi và lợi ích mà mỗi nước đã và sẽ dành cho các đối tượng thương mại đặc thù của mình.

ĐIỀU 3

Thương mại giữa hai nước tiến hành trên cơ sở các hợp đồng ký kết giữa các Công ty ngoại thương và các thực thể kinh tế khác có quyền kinh doanh ngoại thương của hai nước theo các quy định của Hiệp định này và luật pháp của hai nước đồng thời phù hợp với tập quán thương mại quốc tế.

ĐIỀU 4

Giá cả hàng hóa trong hợp đồng ngoại thương sẽ dựa vào mức giá thị trường quốc tế của hàng hóa ấy, do các Công ty ngoại thương của hai nước thỏa thuận; chi trả thanh toán bằng đồng tiền chuyển đổi tự do mà hai bên đồng ý. Các vấn đề cụ thể về chi trả thanh toán do ngân hàng hai nước thỏa thuận.

ĐIỀU 5

Hai bên ký kết đồng ý, ngoài việc buôn bán dùng tiền, các Công ty ngoại thương hoặc các thực thể kinh tế khác có quyền kinh doanh ngoại thương của hai nước còn có thể triển khai buôn bán theo các phương thức khác mà hai bên chấp nhận, để bổ sung cho buôn bán dùng tiền.

ĐIỀU 6

Hai bên ký kết đồng ý thúc đẩy buôn bán dân gian ở biên giới hai nước; các vấn đề cụ thể của việc buôn bán này sẽ được giải quyết theo các quy định có liên quan của hai bên.

ĐIỀU 7

Hai bên ký kết đồng ý tạo điều kiện dễ dàng thuận lợi cho nhau trong các hoạt động xúc tiến mậu dịch như hội chợ thương mại v...v và các cơ quan hữu quan của nước kia tổ chức tại nước mình.

ĐIỀU 8

Để thực hiện Hiệp định này, hai bên ký kết đồng ý đại diện Bộ Thương mại và du lịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và đại diện Bộ Kinh tế và Mậu dịch đối ngoại nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, tùy theo sự cần thiết, sẽ gặp gỡ để trao đổi ý kiến về các vấn đề thương mại giữa hai nước.

ĐIỀU 9

Sau khi Hiệp định này hết hạn, các hợp đồng buôn bán ký kết theo Hiệp định này nhưng chưa thực hiện xong sẽ tiếp tục có hiệu lực cho tới khi thực hiện xong.

ĐIỀU 10

Bộ Thương mại và du lịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Bộ Kinh tế và Mậu dịch đối ngoại nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa là hai cơ quan chấp hành của Hiệp định này.

ĐIỀU 11

Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký, thời hạn là ba năm. Ba tháng trước khi Hiệp định này hết hạn, nếu chưa có bên ký kết nào dùng văn bản đề nghị chấm dứt Hiệp định này, thì thời hạn hiệu lực của Hiệp định này sẽ tự động kéo dài thêm một năm và sẽ tiếp tục kéo dài theo thể thức ấy.

Hiệp định này ký ngày 7 tháng 11 năm 1991 tại Bắc Kinh, thành hai bản, mỗi bên đều bằng tiếng Việt nam và tiếng Trung quốc, hai văn bản có giá trị như nhau.

 

ĐẠI DIỆN TOÀN QUYỀN CHÍNH PHỦ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI DIỆN TOÀN QUYỀN CHÍNH PHỦ
CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản