81042

Hiệp định về hợp tác kinh tế và kỹ thuật trong việc xây dựng nhà máy thuỷ điện giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Triều Tiên (1991).

81042
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Hiệp định về hợp tác kinh tế và kỹ thuật trong việc xây dựng nhà máy thuỷ điện giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Triều Tiên (1991).

Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên Người ký: Trần Lum
Ngày ban hành: 02/11/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: Khongso
Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên
Người ký: Trần Lum
Ngày ban hành: 02/11/1991
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN TRIỀU TIÊN VỀ HỢP TÁC KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT TRONG VIỆC XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN (1991).

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên;

Nhằm tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết được gắn bó trong công cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế, kỹ thuật giữa hai nước,

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1

Chính Phủ nước Cộng hòa Nhân dân Triều tiên danh cho Chính phủ nước Cộng Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sự giúp đỡ kinh tế và kỹ thuật để xây dựng nhà máy thuỷ điện Sông Hinh tại tỉnh Phú Yên với công suất 66.000KW (33.000KWx 2 tổ máy) trong giai đoạn 1991-1995)

Điều 2

Nhằm thực hiện công trình nói ở Điều 1 Hiệp định này, Chính phủ Nước Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên cho Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam vay không tính lãi thiết bị toàn bộ công trình theo thiết kế của Triều Tiên, thiết kế, tài liệu kỹ thuật và một số vật tư. Khoản vay mà Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên dành cho Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ tính bằng Đô-la Mỹ và trị giá này sẽ được xác định trong hợp đồng.

Điều 3

Chính phủ nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ hòan trả cho Chính Phủ nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên số tiền vay the điều 2 của Hiệp định này bằng apatít, cao su, dầu thực vật, thiếc, muối và các hàng hóa khác và sẽ trả trước 10% trị giá vốn vay, số còn lại sẽ trả trong 7 năm, mỗi năm một phần bằng nhau kể từ khi nhà máy chính thức hoạt động.

Điều 4

Giá cả những đối tượng do Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên cung cấp cho Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và giá cả hàng hóa do nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trả cho nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên theo Hiệp định này sẽ theo giá thị trường thế giới vào thời điểm các cơ quan hữu quan ký hợp đồng.

Điều 5

Những thiết bị, vật tư của công trình nêu ở Điều 2 của Hiệp định này được giao theo điều kiện CIF cảng Việt Nam.

Điều 6

Phía Triều Tiên sẽ cử các chuyên gia sang nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để thực hiện hợp tác kỹ thuật trong việc thiết kế, thi công, lẵp đặt thiết bị, chạy thử máy của công trình nói ở Điều 1 Hiệp định này, Phía Việt Nam sẽ trả tiền lương và đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho các chuyên gia Triều Tiên.

Việc cử chuyên gia Triều Tiên sang Việt Nam do các cơ quan hữu quan của hai Bên ký kết quy định trong hợp đồng.

Điều 7

Trong vòng 3 tháng sau khi Hiệp định có hiệu lực, các cơ quan hữu quan hai Bên sẽ ký kết hợp đồng nhằm thực hiện công trình nêu ở Điều 1 Hiệp định này .

Điều 8

Trong vòng 3 tháng kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực, Ngân hàng Ngoại Thương Việt nam và Ngân hàng Ngoại Thương Triều Tiên sẽ ký thỏa ước về trình tự kỹ thuật thực hiện Hiệp định này.

Điều 9

Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày trao đổi Công hàm xác nhận việc phê duyệt Hiệp định của Chính phủ hai Bên ký kết và có giá trị đến khi thực hiện xong các nghĩa vụ của mỗi Bên đã được quy định trong Hiệp định.

Hiệp định này chỉ có thể được sửa đổi hoặc bổ sung với sự thỏa thuận bằng văn bản của hai Bên ký kết.

Hiệp định này được làm và được ký tại Hà Nội ngày 2 tháng 11 năm 1991 thành hai văn bản, mỗi văm bản gồm một bản tiếng Việt Nam và một bản tiếng Triều Tiên, cả hai bản đều có giá trị như nhau.

 

THỪA ỦY QUYỀN CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Lum

THỪA ỦY QUYỀN CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN TRIỀU TIÊN
Kê hiêng Sun

 

BỘ NGOẠI GIAO
-------

SAO Y BẢN CHÍNH
"Để báo cáo, Để thực hiện"

---------

Số: 26/LPQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 1991

 

Nơi gửi:
- VP Hội đồng Bộ trưởng,
- Uỷ Ban Kế hoạch Nhà nước,
- Bộ Công nghiệp nặng,
- Bộ Thương mại - Du lịch,
- Bộ Tài Chính,
- Ngân hàng NN,
- Ngân hàng Ngoại thương
- ĐSQVN tại Triều Tiên,
- Vụ Đông Bắc á,
- Lưu trữ
- Lưu.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO 
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LP VÀ ĐU QUỐC TẾ 
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 
 
 
 
Lê Văn Thịnh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản