44121

Chỉ thị liên bộ 02/BXD-CDXDVN năm 1992 tiếp tục triển khai cuộc vận động đảm bảo về nâng cao chất lượng sản phẩm, công trình xây dựng năm 1992-1993 do Bộ Xây dựng và Công đoàn xây dựng Viêt Nam

44121
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị liên bộ 02/BXD-CDXDVN năm 1992 tiếp tục triển khai cuộc vận động đảm bảo về nâng cao chất lượng sản phẩm, công trình xây dựng năm 1992-1993 do Bộ Xây dựng và Công đoàn xây dựng Viêt Nam

Số hiệu: 02/BXD-CĐXDVN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 19/03/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 02/BXD-CĐXDVN
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 19/03/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/BXD-CĐXDVN

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 1992

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG ĐẢM BẢO VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NĂM 1992 - 1993

Cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm, công trình xây dựng 2 năm 1990 - 1991 do Bộ trưởng và Ban Thường vụ Công đoàn xây dựng Việt Nam phát động, đã đem lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với quá trình chuyển nền kinh tế sang sản xuất hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường. Chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng và chất lượng công trình xây dựng là yếu tố quan trọng để cạnh tranh, tồn tại và phát triển của mỗi xí nghiệp trong ngành xây dựng, do đó được đông đảo quần chúng, nhất là cán bộ quản lý, đội ngũ cán bộ kỹ thuật hưởng ứng mạnh mẽ. Nhờ kết quả cuộc vận động năng cao chất lượng mà nhiều đơn vị sản xuất xây lắp đã lấy lại được uy tín trên thị trường, góp phần ổn định và phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động và xí nghiệp kinh doanh có lãi, làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước, thu nhập của công nhân lao động được nâng cao.

Tuy nhiên, cuộc vận động chưa phát triển đồng đều và bao quát khắp các thành phần kinh tế, nhất là các cơ sở xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng tư doanh, các hợp tác xã xây dựng; số xí nghiệp xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng địa phương tham gia còn ít. Những thiếu sót trong khảo sát, thiết kế công trình; những hiện tượng làm rối, làm ẩu trong công nhân chưa được khắc phục triệt để. Đặc biệt cuộc vận động chưa tạo thành nề nếp, thói quen trong suy nghĩ và hành động của đông đảo công nhân và lao động trong ngành. Những tập thể xây dựng chất lượng cao và cá nhân đạt danh hiệu "Người xây dựng chất lượng cao" chưa nhiều.

Để phát huy kết quả đã đạt được trong 2 năm 1990 - 1991 và khắc phục khuyết, nhược điểm nêu trên. Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Ban Thường vụ Công đoàn xây dựng Việt Nam quyết định tiếp tục triển khai cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm, công trình xây dựng trong năm 1992 - 1993 với những nội dung sau đây:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 07 ngày 5-2-1990 và Thông tư số 248-BXD ngày 5-4-1990 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Ban Thường vụ Công đoàn xây dựng Việt Nam về mục đích, yêu cầu, nội dung, tiêu chuẩn phấn đấu đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm công trình xây dựng cho công nhân và lao động trong các đơn vị kinh tế quốc doanh và ngoài quốc doanh của ngành, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi người đối với chất lượng sản phẩm, công trình do đơn vị mình làm ra; xây dựng khí thế thi đua "mọi người làm việc đạt chất lượng cao" để có nhiều sản phẩm, công trình đạt chất lượng cao, đồng thời vận động công nhân và lao động đăng ký đơn vị tập thể và cá nhân đạt chất lượng.

2. Căn cứ vào tiêu chẩn quy định trong Thông tư 248-BXD ngày 5-4-1990, các cơ sở tiếp tục đăng ký công trình, sản phẩm đạt chất lượng cao ở cấp công ty, tổng công ty, liên hiệp các xí nghiệp, ngành xây dựng địa phương gửi về Bộ và Công đoàn xây dựng Việt Nam, đăng ký sản phẩm, công trình đạt chất lượng cao ngành xây dựng Việt Nam, phấn đấu sản phẩm, công trình đạt chất lượng cao được tặng huy chương vàng năm sau tăng hơn năm trước 20%.

3. Rà soát lại tổ chức bộ máy, bổ sung cơ chế quản lý chất lượng sản phẩm và công trình ở các cấp, từ đội, tổ, phân xưởng, xí nghiệp đến công ty, tổng công ty, liên hiệp các xí nghiệp, ngành xây dựng địa phương, để thực hiện tốt những quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng. Thực hiện chế độ kiểm tra nghiệm thu chất lượng từng công đoạn sản xuất, thi công, từng khối lượng công việc; nghiệm thu từng hạng mục công trình, nghiệm thu sản phẩm nhập kho, sản phẩm giao tại nơi sử dụng và có biện pháp bảo hành chất lượng sản phẩm cho khách hàng; nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng kịp thời theo quy phạm v.v...

4. Tuỳ theo tình hình cụ thể từng đơn vị để có kế hoạch tổ chức phổ biến hoặc cho công nhân học tập lại quy trình, quy phạm kỹ thuật, tạo điều kiện cho công nhân phấn đấu đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm, công trình. Những đơn vị có ứng dụng khoa học kỹ thuật, hoặc đổi mới công nghệ sản xuất cần tổ chức đào lại công nhân theo quy trình mới, công nghệ mới.

5. Công đoàn các cơ sở cần phối hợp với thủ trưởng đơn vị gắn nội dung đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm, công trình với nội dung vận động quần chúng phát huy sáng kiến, sáng chế, thực hành tiết kiệm, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thiết kế, xây lắp; thực hiện đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ v.v... để sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh với các cơ sở thầu của nước ngoài; hoặc có sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

6. Thường xuyên dùng các biện pháp khuyến khích bằng lợi ích vật chất để động viên công nhân, cán bộ đề cao trách nhiệm, phấn đấu đảm bảo chất lượng cao, trong đó cần coi trọng việc thực hiện chế độ lương khoán tổng hợp trong xây lắp, khoán đến sản phẩm cuối cùng trong sản xuất vật liệu xây dựng thực hiện chế độ khen thưởng sáng kiến, sáng chế, thưởng những cá nhân, tập thể đạt chất lượng cao và đạt hiệu quả sản xuất. Đồng thời có quy chế phạt những cá nhân, tập thể làm ra hàng hỏng, hàng xấu, khối lượng xây lắp không đảm bảo chất lượng phải phá đi làm lại gây lãng phí v.v...

7. Cuối năm, theo định kỳ kế hoạch các đơn vị cần tổng kết việc triển khai cuộc vận động ở cơ sở báo cáo kết quả và kinh nghiệm về Bộ và Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam. Cuối năm 1993 Bộ và Công đoàn xây dựng Việt Nam sẽ tổng kết 4 năm tiến hành cuộc vận động để rút kinh nghiệm và xây dựng thành quy chế xét chọn sản phẩm, công trình chất lượng cao thường xuyên có nền nếp hàng năm.

Trên đây là một số nội dung để nâng cao hiệu quả của cuộc vận động từng bước xây dựng thành thói quen làm việc có chất lượng cao của công nhân viên chức trong sản xuất và thi công xây lắp của ngành.

Yêu cầu các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với Công đoàn đồng cấp tổ chức chỉ đạo thực hiện, đảm bảo cho cuộc vận động đi sâu vào nội dung kinh tế kỹ thuật, trở thành phong trào quần chúng thường xuyên và rộng rãi trong các thành phần kinh tế làm nghề xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng trong toàn quốc.

 

 

Ngô Xuân Lộc

(Đã ký)

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản