42254

Chỉ thị 98-CT năm 1992 về mở cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

42254
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 98-CT năm 1992 về mở cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 98-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 27/03/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 98-CT
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 27/03/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 98-CT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1992

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC MỞ CỦA KHẨU TRÊN TUYẾN BIÊN GIỚI VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

Để thực hiện Điều 7 chương III của hiệp định tạm thời về việc giải quyết công việc trên vùng biên giới hai nước giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ký ngày mùng 7 tháng 11 năm 1991

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị

1. Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc đã thoả thuận mở 21 cửa khẩu trên bộ thuộc tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc (có phụ lục kèm theo). Những cửa khẩu này sẽ được mở dần khi có đầy đủ điều kiện cần thiết. Thời gian và thể thức mở cửa khẩu cụ thể sẽ do hai Nhà nước xác định qua đường ngoại giao.

Trước mắt khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị để sớm mở 7 cửa khẩu: Hữu Nghị, Đồng Đăng (đường sắt), Móng Cái, Tà Lùng, Lào Cai, Thanh Thuỷ, Ma Lu Thàng.

2. Kể từ khi hai nước thống nhất mở cửa khẩu công dân Việt Nam và công dân Trung Quốc mang giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới có giá trị và hàng hoá trao đổi giữa cư dân hai bên biên giới, hàng hoá mậu dịch, tiểu ngạch biên giới được phép qua lại 21 cửa khẩu nói trên.

Công dân Việt Nam và công dân Trung Quốc, mang hộ chiếu có giá trị được xuất, nhập cảnh hoặc quá cảnh của hai nước và hàng hoá mậu dịch được phép qua lại ở 7 cửa khẩu: Hữu Nghị, Đồng Đăng(đường sắt), Móng Cái, Tà Lùng, Lào Cai, Thanh Thuỷ, Ma Lu Thàng. Những người mang hộ chiếu có thị thực xuất, nhập cảnh hoặc quá cảnh của nước thứ 3 và các hàng hoá mậu dịch chỉ được phép qua lại 4 cửa khẩu: Hữu Nghị, Đồng Đăng(đường sắt), Móng Cái, Lào Cai.

3. Ở những nơi cách xa cửa khẩu biên giới nói trên, nếu gặp những trường hợp bất khả kháng hoặc có nhu cầu đặc biệt khác, thì Uỷ ban nhân dân tỉnh biên giới được phép thương lượng với tỉnh đối diện với Trung Quốc để mở các đường qua lại tạm thời, sau khi hai bên nhất trí thì Uỷ ban nhân dân tỉnh biên giới báo cáo Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng phê duyệt, sau đó sẽ thực hiện.

Trong khi chưa mở tuyến cửa khẩu chính thức, việc qua lại ở các đường giao lưu tạm thời đều phải thực hiện đúng các quy định về quản lý như ở cửa khẩu chính thức.

4. Bộ Ngoại giao thông báo cho Chính phủ Trung Quốc biết thời gian mở cửa khẩu và các loại giấy tờ xuất, nhập cảnh qua lại các cửa khẩu biên giới.

PHỤ LỤC

21 CỬA KHẨU
(Kèm theo Chỉ thị số 98-CT ngày 27 tháng 3 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng)

TT

Tên cửa khẩu Việt Nam

TT

Tên cửa khẩu Trung Quốc

 

Tên cửa khẩu

Thuộc tỉnh

 

Tên cửa khẩu

Thuộc tỉnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Móng Cái

Hoành Mô

Chi Ma

Hữu Nghị

Đồng Đăng

(đường sắt)

Bình Nghi

Tà Lùng

Ha Lang

Lý Vạn

Pò Peo

Trà Lĩnh

Sóc Giang

Săm Pun

Phó Bảng

Thanh Thuỷ

Xín Mần

Mường Khương

Lào Cai

Ma Lu Thàng

(Ba Nậm Cúm)

U Ma Tu Khoàng

(Thu Lũm)

A Pa Chải

Quảng Ninh

-

Lạng Sơn

-

-

-

Cao Bằng

-

-

-

-

-

Hà Giang

-

-

-

Lào Cai

-

Lai Châu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Đông Hưng

Đồng Tông

Ái Diêm

Hữu Nghị

Quan (ĐB)

Bằng Tường

(đường sắt)

Bình Nhi

Thuỷ Khâu

Khoa Giáp

Thạch Long

Nhạc Vụ

Long Bảng

Binh Mãng

Điền Hồng

Đổng Cán

Thiên Bảo

Đô Long

Kiều Đầu

Hà Khẩu

Kim Thuỷ Hà

Bình Hà

Bong Phú

Quảng Tây

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vân Nam

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản