42862

Chỉ thị số 89-CT năm 1992 về chống lấy cắp điện do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

42862
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị số 89-CT năm 1992 về chống lấy cắp điện do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 89-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 14/03/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 89-CT
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 14/03/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 89-CT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 1992

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHỐNG LẤY CẮP ĐIỆN

Tổn thất điện năng trên các lưới điện nước ta hiện nay rất lớn, trong đó phần điện bị lấy cắp chiếm tỷ lệ không nhỏ. Ở nhiều nơi hiện tượng lấy cắp điện trở nên phổ biến, bằng nhiều thủ đoạn, trong nhiều trường hợp, người lấy cắp điện khi bị phát hiện còn chống đối lại người thi hành nhiệm vụ.

Chống lấy cắp điện là một biện pháp giảm tổn thất điện năng có ý nghĩa kinh tế lớn và có thể làm ngay ở các cơ sở, các địa phương.

Để Bộ Năng lượng phối hợp có kết quả với các địa phương, các ngành trong công tác chống lấy cắp điện. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:

- Bộ Năng lượng khẩn trương thực hiện Chỉ thị số 256-CT ngày 31-8-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc lập chương trình giảm tổn thất điện năng. Các biện pháp chống lấy cắp điện phải được coi là một bộ phận quan trọng của chương trình, một nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách hiện nay. Bộ Năng lượng phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp và các ngành để thực hiện việc chống lấy cắp điện ở khắp nơi, liên tục, đồng bộ và có hiệu quả. Ngành điện có cơ chế khuyến khích vật chất thoả đáng đối với những cá nhân, tổ chức trong và ngoài ngành có công trong việc chống lấy cắp điện.

- Bộ Năng lượng khẩn trương chuẩn bị và trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng dự thảo Nghị định về tổ chức thi hành Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với cung ứng và tiêu thụ điện theo Chỉ thị 74-CT ngày 13-3-1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chặt chẽ công tác chống lấy cắp điện, coi đó là một bộ phận của hoạt động bảo đảm chấp hành kỷ cương pháp luật trong quản lý kinh tế và trật tự an toàn xã hội, chỉ đạo chặt chẽ các ngành có liên quan của địa phương cùng sở điện lực áp dụng các biện pháp kiên quyết và có kết quả chống lấy cắp điện, phá hoại công trình điện, xử lý nghiêm khắc những kẻ có hành vi chống đối cán bộ, công nhân viên ngành điện thi hành nhiệm vụ. Thực tế cho thấy nơi nào Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp quan tâm tới bảo vệ kỷ cương pháp luật, trật tự xã hội, nơi đó điện ít bị mất cắp, công trình, thiết bị điện ít bị xâm phạm. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và có những biện pháp kiên quyết trong công tác chống tệ nạn lấy cắp điện.

Hàng quý, Bộ Năng lượng, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kết quả việc thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản