88653

Chỉ thị 45/CT-UB năm 1991 về phát hành tín phiếu kho bạc nhà nước trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

88653
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 45/CT-UB năm 1991 về phát hành tín phiếu kho bạc nhà nước trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 45/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vương Hữu Nhơn
Ngày ban hành: 25/11/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 45/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Vương Hữu Nhơn
Ngày ban hành: 25/11/1991
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 45/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 1991

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Ngày 10/11/91, Bộ Tài chánh đã có quyết định số 505/TC-KBNN về việc phát hành tín phiếu kho bạc Nhà nước loại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 4,5% tháng. Để đảm bảo cho việc phát hành tín phiếu kho bạc Nhà nước trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đạt kết quả tốt; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1/ Giao trách nhiệm cho Chi cục kho bạc thành phố lập kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chánh, Ngân hàng Nhà nước thành phố, Công an thành phố, Sở VHTT, UBND Quận Huyện và MTTQ, các đoàn thể tổ chức thực hiện việc phát hành trái phiếu kho bạc Nhà nước tại TP.Hồ Chí Minh, bảo đảm yêu cầu thuận lợi, an toàn, chính xác, chặt chẽ.

2/ Định kỳ 5 ngày kể từ ngày 1/12/91, Chi cục kho bạc thành phố báo cáo với UBND thành phố tình hình phát hành tín phiếu trên. Ngân hàng Nhà nước thành phố báo cáo tình hình điều hoà tiền mặt, vốn tiết kiệm và thanh toán.

Kết thúc đợt phát hành, Chi cục kho bạc thành phố tổng kết và đánh giá kết quả báo cáo UBND thành phố và Bộ Tài chánh.

3/ Cơ quan thông tấn, báo chí cần phổ biến rộng rãi chủ trương phát hành tín phiếu kho bạc Nhà nước của Bộ Tài chánh để nhân dân am hiểu và ủng hộ.

Quá trình thực hiện, gặp khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Hữu Nhơn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản