92170

Chỉ thị 41/CT-UB thực hiện Nghị định 241/HĐBT về tổ chức và hoạt động của các ban thanh tra nhân dân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

92170
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 41/CT-UB thực hiện Nghị định 241/HĐBT về tổ chức và hoạt động của các ban thanh tra nhân dân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 41/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp
Ngày ban hành: 04/11/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 41/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp
Ngày ban hành: 04/11/1991
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 41/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 1991

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 241/HĐBT NGÀY 05-8-1991 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN THANH TRA NHÂN DÂN

Thi hành khoản 2 , điều 26 Pháp lệnh Thanh tra ngày 01-04-1990,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành nghị định số 241/HĐBT ngày 05-08-1991 “ quy định về tổ chức và hoạt động của các ban Thanh tra Nhân dân”.

Ngày 11-10-1991 đã có cuộc họp giữa các đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Liên đoàn lao động Thành phố và Thanh tra Thành Phố trao đổi, thống nhất chủ trương thực hiện Nghị định số 241/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

Sau khi thỏa thuận với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố và theo đề nghị của Thanh tra Thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo cụ thể như sau :

1/ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, Giám đốc các sở ban ngành và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có kế hoạch triển khai thực hiện tốt Nghị định số 241/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng đến tận cơ sở.

2/ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện, Giám đốc Sở, ban, ngành Thành phố chỉ đạo cho Thanh tra Quận, Huyện trao đổi thống nhất với Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động Quận, Huyện và các tổ chức Công đoàn Sở, ban, ngành tổ chức chấn chỉnh, kiện toàn các Ban Thanh tra nhân dân theo tinh thần Pháp lệnh Thanh tra và Nghị định 241/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng. Sau đó, bàn giao Thanh tra nhân dân các cơ quan, xí nghiệp cho Liên đoàn Lao động chỉ đạo, quản lý hoạt động ; bàn giao Thanh tra nhân dân ở phường, xã cho Mặt trận Tổ quốc chỉ đạo, quản lý hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành trực tiếp cùng tham dự các buổi bàn giao này.

Cố gắng trong tháng 11/1991 bàn giao xong.

3/ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, thủ trưởng các đơn vị, cơ quan các cấp cùng Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động chịu trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi về tinh thần, vật chất, kinh phí… cho Ban Thanh tra nhân dân hoạt động và phát huy tác dụng, làm tốt nhiệm vụ, quyền hạn giám sát, kiểm tra thường xuyên tại cơ sở.

4/ Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố và Thanh tra Thành phố sẽ có hướng dẫn cụ thể về tổ chức chỉ đạo hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân theo đúng nội dung Nghị định số 241/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng đã quy định.

Yêu cầu các ngành các cấp có kế hoạch gấp rút triển khai và báo cáo kết quả về Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố, đồng thời báo cáo cho Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Nông dân Thành phố và Thanh tra Thành phố để kịp thời nắm tình hình, hỗ trợ trong quá trình thực hiện Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Vĩnh Nghiệp

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản