88555

Chỉ thị 40/CT-UB năm 1991 về quản lý và sử dụng quỹ hoá giá nhà do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

88555
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 40/CT-UB năm 1991 về quản lý và sử dụng quỹ hoá giá nhà do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 40/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Huấn
Ngày ban hành: 04/11/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 40/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Văn Huấn
Ngày ban hành: 04/11/1991
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 40/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 1991

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HOÁ GIÁ NHÀ

Chủ trương hoá giá nhà ở thành phố đã được thực hiện theo các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố số 737/QĐ-UB ngày 6/12/1989, quyết định số 126/QĐ-UB ngày 23/4/1990 và quyết định số 485/QĐ-UB ngày 30/7/1991.

Để thống nhất việc quản lý và sử dụng quỹ hoá giá nhà, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1/ Về nguyên tắc, toàn bộ tiền hoá giá nhà chỉ được sử dụng vào sự nghiệp phát triển nhà ở.

2/ Tiền hoá giá nhà phải tập trung gởi vào các ngân hàng theo quyết định số 698/QĐ-UB ngày 16/10/1991 của Ủy ban nhân dân thành phố.

3/ Cơ quan tài chánh là chủ tài khoản quỹ hoá giá nhà, các ngân hàng được giao nhiệm vụ theo quyết định 698/QĐ-UB nói trên chịu trách nhiệm quản lý, chi trả, thanh toán kịp thời theo lệnh chi của chủ tài khoản. Sở Nhà đất là chủ đầu tư, phân bổ vốn cho từng công trình theo các phương án được Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn. Quận, Huyện khi sử dụng quỹ hoá giá nhà cũng phải có kế hoạch, phương án được các sở chức năng thông qua, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

4/ Giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc Sở Nhà đất chủ trì kiểm tra toàn bộ việc thu, gởi và chi tiền hoá giá nhà trong thời gian qua. Nơi nào đã gởi và sử dụng tiền hoá giá nhà không đúng nội dung điểm 1, điểm 2 chỉ thị này phải có kế hoạch thu hồi ngay.

5/ Những quy định trước đây của Ủy ban nhân dân thành phố trái với chỉ thị này đều bãi bỏ.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Văn Huấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản