127957

Chỉ thị 364-CT năm 1991 giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

127957
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 364-CT năm 1991 giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 364-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/11/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 364-CT
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/11/1991
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 364-CT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1991

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT NHỮNG TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TỈNH, HUYỆN, XÃ

Những năm gần đây, do nhiều nguyên nhân, ở một số địa phương đã sảy ra những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã và có những khu vực bỏ trống không địa phương nào quản lý. Nhiều vụ tranh chấp đã diễn ra phức tạp, gay gắt, gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng.

Để nhanh chóng khắc phục tình hình trên, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra lại toàn bộ những điểm tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã và những khu vực bỏ trống (nếu có) ở địa phương mình để giải quyết dứt điểm những vụ việc thuộc thẩm quyền của địa phương, đảm bảo đúng chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước đã quy định, đồng thời báo cáo kết quả để Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng biết.

- Đối với những trường hợp tranh chấp về đất đai liên quan đến việc điều chỉnh lại địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải trực tiếp chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện cùng các xã liên quan giải quyết (nếu là các xã trong một huyện); hoặc chủ trì họp với các huyện và các xã liên quan giải quyết (nếu là các xã khác huyện) hoặc chủ động gặp Ủy ban Nhân dân tỉnh liên quan, giải quyết (nếu là các điểm tranh chấp liên quan đến ngoại tỉnh). Sau đó làm đầy đủ thủ tục về hồ sơ, báo cáo cấp trên quyết định theo quy định như sau:

Nếu điều chỉnh địa giới hành chỉnh xã, thị trấn, phường, do Trưởng ban Ban tổ chức – Cán bộ Chính phủ quyết định; nếu điều chỉnh địa giới hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định; nếu điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố thuộc tỉnh, do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định; nếu điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xét và trình Quốc hội quyết định.

Trong khi xem xét và giải quyết những tranh chấp về đất đai liên quan đến địa giới hành chính Ủy ban Nhân dân các cấp cần kịp thời ngăn chặn, không để sảy ra những hành động gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của công dân và cảnh giác đề phòng âm mưu kích động phá hoại của những phần tử xấu.

- Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và hoàn thành bộ bản đồ hiện trạng về địa giới hành chính của địa phương để có căn cứ chuẩn xác và cơ sở pháp lý làm tư liệu cho công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính và lưu trữ Quốc gia. Kinh phí về việc này (bao gồm khảo sát thực địa, xác minh mốc giới, ranh giới, lập bản đồ và in bản đồ) do ngân sách địa phương chi trả. Nơi nào thực sự khó khăn, thì làm việc với Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

 

 

K/T CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Khải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản