40807

Chỉ thị 363/CT-HĐBT năm 1991 về việc chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

40807
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 363/CT-HĐBT năm 1991 về việc chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 363/CT-HĐBT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/11/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 363/CT-HĐBT
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/11/1991
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 363/CT-HĐBT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1991

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Gần 4 năm thực hiện Nghị định số 30/HĐBT ngày 10 tháng 3 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng về chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã đạt được kết quả nhất định trong việc giải quyết nhanh hậu quả tai nạn do xe cơ giới gây ra, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người bị thiệt hại, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, còn có những tồn tại trong việc thi hành Nghị định 30/HĐBT: Một số địa phương, Bộ, ngành và đơn vị không có biện pháp xử lý đối với những xe không tham gia bảo hiểm, làm cho nhiều vụ tai nạn xảy ra không được bồi thường kịp thời.

Để tiếp tục thực hiện tốt chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:

1. Các Bộ, các cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu các chủ xe thực hiện việc bảo hiểm theo đúng Nghị định số 30/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

2. Bộ Ngoại giao thông báo cho các cơ quan Ngoại giao, tổ chức quốc tế, người nước ngoài biết các quy định kèm theo Nghị định 30/HĐBT để họ thực hiện.

3. Bộ Nội vụ tổ chức kiểm tra kiểm soát và xử phạt nếu phát hiện những xe chưa tham gia bảo hiểm. Chỉ cấp giấy phép lưu hành khi xe đã được bảo hiểm.

Thông báo cho cơ quan bảo hiểm những thông tin, kết luận cần thiết làm cơ sở giải quyết bồi thường kịp thời cho người bị tai nạn xe cơ giới.

4. Bộ Tài chính ban hành quy tắc bảo hiểm, thực hiện bồi thường theo mức trách nhiệm phù hợp với thực tế, chỉ đạo cơ quan bảo hiểm tổ chức thu phí bảo hiểm thuận tiện cho chủ xe đến đăng ký bảo hiểm, đồng thời thực hiện bồi thường kịp thời đúng quy tắc bảo hiểm.

5. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền giải thích rõ chỉ thị để nhân dân cũng như các cơ quan liên quan thực hiện.

6. Hàng năm Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm báo cáo Hội đồng Bộ trưởng về tình hình thực hiện Nghị định 30/HĐBT.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản