38209

Chỉ thị 359-CT năm 1991 thực hiện Pháp lệnh Bảo hộ lao động Chủ tịch Hội dồng Bộ trưởng ban hành

38209
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 359-CT năm 1991 thực hiện Pháp lệnh Bảo hộ lao động Chủ tịch Hội dồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 359-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 04/11/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/11/1991 Số công báo: 22-22
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 359-CT
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 04/11/1991
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/11/1991
Số công báo: 22-22
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 359-CT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 1991

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LỆNH BẢO HỘ LAO ĐỘNG 

Ngày 10 tháng 9 năm 1991, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước đã ký ban hành Pháp lệnh bảo hộ lao động.

Để Pháp lệnh về Bảo hộ lao động được triển khai thực hiện nghiêm túc và có kết quả, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:

1. Tổ chức một đợt tuyên truyền, giáo dục rộng rãi về công tác bảo hộ lao động trong các ngành, các cấp, các đơn vị sản xuất kinh doanh và sự nghiệp, làm cho mọi người nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác này đối với sản xuất - kinh doanh và sức khoẻ của người lao động.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Khoa học Nhà nước theo trách nhiệm đã quy định trong Pháp lệnh Bảo hộ lao động khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn, bảo đảm Pháp lệnh được thi hành đồng thời trong cả nước từ ngày 1 tháng 1 năm 1992.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và các Bộ, ngành có liên quan tổ chức Hội nghị phổ biến Pháp lệnh bảo hộ lao động, các văn bản hướng dẫn và kế hoạch triển khai thực hiện Pháp lệnh cho các ngành, các địa phương; củng cố bộ máy quản lý Nhà nước về lĩnh vực bảo hộ lao động để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thi hành Pháp lệnh Bảo hộ lao động.

4. Thủ trưởng các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo hộ lao động trong toàn ngành, địa phương và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội để Bộ tổng hợp báo cáo lên Hội đồng Bộ trưởng và Hội đồng Nhà nước.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản