70431

Chỉ thị 35/CT-UB năm 1992 tiếp tục phổ biến và thực hiện Nghị định 141/HĐBT về xử phạt nghiêm minh những người vi phạm hành chánh trong lĩnh vực an ninh và trật tự do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

70431
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 35/CT-UB năm 1992 tiếp tục phổ biến và thực hiện Nghị định 141/HĐBT về xử phạt nghiêm minh những người vi phạm hành chánh trong lĩnh vực an ninh và trật tự do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 35/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 01/09/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 35/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 01/09/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 35/CT-UB

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 1992

 

CHỈ THỊ

TIẾP TỤC PHỔ BIẾN VÀ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 141/HĐBT NGÀY 25/4/1991 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG, XỬ PHẠT NGHIÊM MINH NHỮNG NGƯỜI VI PHẠM HÀNH CHÁNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH VÀ TRẬT TỰ.

Vừa qua, các cấp và các ngành chức năng ở thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc tuyên truyền, phổ biến làm cho mọi người quán triệt Nghị định số 141/HĐBT ngày 25/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực an ninh và trật tự. Việc xử phạt cũng được tiến hành tích cực, góp phần hạn chế vi phạm trên lĩnh vực này, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội ở thành phố.

Tuy vậy, công tác tuyên truyền giáo dục còn thiếu sâu rộng, chưa phát huy tốt tác dụng chủ động phòng ngừa. Việc xử phạt còn thiếu nghiêm minh, còn sót, chưa kịp thời và toàn diện, đặc biệt chưa quan tâm xử phạt đúng mức những người vi phạm về giữ gìn vệ sinh chung, giữ gìn sự yên tĩnh, nếp sống văn minh, về phòng cháy, gây hại các công trình lợi ích công cộng, văn hóa nghệ thuật, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, trật tự giao thông đường sắt và đường thủy. Hầu hết các Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng công an phường, xã, thị trấn chưa thực hiện thường xuyên xử phạt những người vi phạm về hành chánh trong lĩnh vực an ninh và trật tự ở địa phương.

Để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, xây dựng phong cách sống và làm việc theo pháp luật cho mọi người và để xử phạt nghiêm minh những người vi phạm về hành chánh trong lĩnh vực an ninh và trật tự xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị cho thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã và thị trấn tập trung làm tốt những việc sau đây :

1- Chúng ta vẫn lấy giáo dục vận động làm chính ; xử phạt chỉ là biện pháp bắt buộc. Do đó cần tiếp tục mở đợt tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 141 của Hội đồng Bộ trưởng đến tận tổ nhân dân, cán bộ và công nhân viên trong các đơn vị, cơ quan Nhà nước và đoàn thể ở thành phố, làm cho mọi người hiểu rõ các quy định về vi phạm và khung xử phạt vi phạm về hành chánh trong lĩnh vực an ninh và trật tự xã hội, chủ động phòng ngừa, chấp hành đúng quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn chỉ đạo việc phổ biến trong nhân dân. Thủ trưởng sở, ban, ngành thành phố chỉ đạo phổ biến trong các đơn vị thuộc quyền.

2- Các báo, Đài tiếng nói nhân dân, Đài truyền hình thành phố cần có kế hoạch liên tục phổ biến nghị định này, nên phổ biến kỹ từng điều trong nghị định. Mặt khác, cần đưa tin biểu dương hoặc phê phán việc thực hiện để cổ vũ, kịp thời giải quyết những thiếu sót trong tổ chức thực hiện. Sở Văn hóa thông tin chỉ đạo tuyên truyền tốt nghị định này từ thành phố xuống đến quận, huyện, phường, xã, thị trấn. Sở Tư pháp thành phố cần bồi dưỡng nhiều báo cáo viên để tuyên truyền rộng rãi nghị định này của Hội đồng Bộ trưởng.

3- Sở Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 1992- 1993 và từ nay về sau cần tổ chức cho học sinh các trường phổ thông văn hóa từ cấp 2 trở lên, các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học của thành phố cần quan tâm lấy nội dung Nghị định 141 của Hội đồng Bộ trưởng đưa vào các tiết học công dân giáo dục. Trên cơ sở đó giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh nhằm hạn chế vi phạm về hành chánh trong lĩnh vực an ninh và trật tự, cả trước mắt và lâu dài.

4- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn cần căn cứ Nghị định 141 của Hội đồng Bộ trưởng, tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình, đặc điểm và tính chất vi phạm ở địa phương. Từ đó có kế hoạch tuyên truyền giáo dục, kiểm tra việc thực hiện, xử phạt nghiêm minh những người vi phạm về hành chánh trong lĩnh vực an ninh và trật tự xã hội. Nguyên tắc và thẩm quyền xử phạt thực hiện theo quy định của Hội đồng Bộ trưởng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xử phạt theo các điều 2, 3, 4, 9, 10 của Nghị định 141, mức phạt từ 1000 đến 50.000 đồng ; với các vi phạm phải phạt trên 50.000 đồng thì chuyển cho Công an quận, huyện ra quyết định xử phạt theo quy định.

5- Giám đốc Công an thành phố cần có kế hoạch hướng dẫn thực hiện chu đáo Nghị định 141 của Hội đồng Bộ trưởng. Tổ chức tốt lực lượng xử phạt trong các cấp Công an thành phố, quận, huyện, phường xã và thị trấn. Phải có sự phân công phạm vi xử phạt rõ ràng, thích hợp cho từng lực lượng trong khối cảnh sát, an ninh và biên phòng ; phối hợp tốt việc xử phạt giữa Công an với Ủy ban nhân dân ở phường, xã và thị trấn, không để sót mặt nào trong xử phạt vi phạm về hành chánh trên lĩnh vực an ninh và trật tự, không trùng lắp trong tổ chức xử phạt.

6- Sở Tài chánh thành phố thống nhất cấp biên lai thu tiền phạt cho các lực lượng Công an, Ủy ban nhân dân phường, xã và thị trấn. Công an thành phố quy định thống nhất mẫu biên bản vi phạm và mẫu quyết định xử phạt phù hợp với tính chất từng loại vi phạm hành chánh trong lĩnh vực an ninh và trật tự. Tổ chức có thẩm quyền xử phạt trực tiếp thu tiền phạt và sau đó nộp cho cơ quan tài chánh.

7- Các tổ chức có thẩm quyền xử phạt được trích thưởng 15% tổng số tiền phạt hoặc trị giá hàng hóa, tang vật bị tịch thu. Việc sử dụng tiền trích thưởng này phải theo đúng điều 25 Nghị định 141 của Hội đồng Bộ trưởng.

8- Công an thành phố, các quận, huyện, phường, xã, thị trấn phải thường xuyên giáo dục, xây dựng lực lượng trực tiếp xử phạt có ý thức và tinh thần trách nhiệm cao, làm đúng pháp luật, xử phạt nghiêm minh, kiên quyết đối với người vi phạm. Nhưng phải chí công vô tư, có phong cách đúng đắn, thể hiện tốt bản chất chánh quyền nhân dân, cư xử văn minh, lịch sự, không hống hách hoặc dọa nạt người vi phạm./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản