231971

Chỉ thị 33/CT-UB năm 1992 thực hiện Thông tư 59/TC.TCT và 10/TM.XNK do tỉnh An Giang ban hành

231971
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 33/CT-UB năm 1992 thực hiện Thông tư 59/TC.TCT và 10/TM.XNK do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 33/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Hữu Khánh
Ngày ban hành: 31/10/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 33/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Nguyễn Hữu Khánh
Ngày ban hành: 31/10/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/CT-UB

Long Xuyên, ngày 31 tháng 10 năm 1992

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÔNG TƯ 59/TC-TCT NGÀY 21/10/92 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VÀ THÔNG TƯ 10/TM-XNK NGÀY 24/10/92 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Thực hiện Thông tư 59/TC-TCT ngày 21/10/92 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư 10/TM-XNK ngày 24/10/92 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thi hành chỉ thị 01-TTg ngày 6/10/92 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Tỉnh An Giang chỉ thị:

1- Các tổ chức và cá nhân kinh doanh những mặt hàng tạm ngừng nhập khẩu theo Thông tư 59/TC-TCT ngày 21/10/92 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phải tự kê khai và đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày 1/11/92 đến hết ngày 15/11/92.

2- Sau khi các tổ chức và cá nhân kê khai, đăng ký những mặt hàng tạm ngừng nhập khẩu với cơ quan thuế, trường hợp nếu là hàng chưa đủ chứng từ hợp lệ thì cơ quan thuế tiến hành các thủ tục và truy thu thuế tiểu ngạch theo đúng quy định hiện hành.

3- Cục thuế có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức và cá nhân kinh doanh những mặt hàng tạm ngừng nhập khẩu cách kê khai đăng ký và đóng thuế, đồng thời quy định cách quản lý và lưu giữ chứng từ hợp lệ để các tổ chức và cá nhân có thể tiêu thụ hết số hàng đã kê khai; hàng vận chuyển trên đường phải có biên lai thuế tiểu ngạch và hóa đơn của cửa hàng, cửa hiệu (do Bộ Tài chính phát hành) nếu là bán lẻ, trường hợp bán buôn phải có sự kiểm duyệt trên sổ mua hàng của Chi cục thuế trên từng địa bàn. Để tránh lợi dụng quay vòng hóa đơn, biên lai, khi kiểm soát, các cơ quan chức năng thuế, quản lý thị trường, công an ghi và đóng dấu kiểm soát vào hóa đơn, biên lai của chủ hàng.

4- Kể từ ngày 16/11/92 trở đi, tổ chức và cá nhân nào còn tiếp tục mua thêm để kinh doanh những mặt hàng tạm ngừng nhập khẩu sẽ bị xử lý tịch thu, trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài những mặt hàng cấm và tạm ngừng nhập khẩu, các tổ chức và cá nhân vẫn được tiếp tục thực hiện mua bán bình thường nhưng phải tuân theo các quy định về thuế, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng pháp luật hiện hành.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày ký; những văn bản trước đây trái với Chỉ thị này đều bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì khó khăn vướng mắc phản ánh kịp thời về TT. UBND Tỉnh để nghiên cứu giải quyết.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Khánh

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản