38359

Chỉ thị 328-CT 1992 về việc tổ chức mức sống dân cư do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

38359
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 328-CT 1992 về việc tổ chức mức sống dân cư do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 328-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 15/09/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/09/1992 Số công báo: 17-17
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 328-CT
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 15/09/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/09/1992
Số công báo: 17-17
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 328-CT

Hà nội, ngày 15 tháng 09 năm 1992 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC MỨC SỐNG DÂN CƯ

Để thu nhập những số liệu cần thiết về mức sống dân cư hiện nay làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch và nghiên cứu xây dựng các chính sách kinh tế - xã hội trong những năm tới;

Xét đề nghị của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước về vấn đề này (tờ trình số 1061/UB/KHH ngày 15 tháng 8 năm 1992);

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CHỈ THỊ:

1. Giao Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thống kê, đề ra kế hoạch và tổ chức triển khai một đợt khảo sát mức sống dân cư từ nay đến giữa năm 1993, với sự hướng dẫn, giúp đỡ về kỹ thuật của chuyên gia UNDP theo dự án "Hỗ trợ kỹ thuật cho Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước" mang ký hiệu VIE/90/007 đã được ký kết giữa đại diện của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và đại diện UNDP tại Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 1991.

2. Đợt khảo sát phải bảo đảm thu thập được những số liệu cần thiết có hệ thống, đồng bộ và tin cậy để đánh giá đúng thực trạng mức sống dân cư hiện nay, làm căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch và đề ra các chính sách kinh tế - xã hội trong những năm tới.

3. Kinh phí cho đợt khảo sát được bảo đảm bằng nguồn tài trợ của UNDP, SIDA và phần tham gia đóng góp của Chính phủ Việt Nam như đã cam kết trong văn kiện dự án VIE/90/007.

4. Các ngành tài chính, ngoại giao, nội vụ, văn hoá - thông tin và thể thao, các đài truyền hình và tiếng nói Việt Nam, các báo trung ương và địa phương, trong phạm vi trách nhiệm của mình có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các ngành kế hoạch và thống kê để bảo đảm cho đợt khảo sát được tiến hành thuận lợi, đạt kết quả tốt.

5. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: giao nhiệm vụ chủ trì công việc này cho Uỷ ban Kế hoạch tỉnh, thành phố, có sự phối hợp của Cục Thống kê; chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các huyện, quận, xã, phường có địa bàn được chọn khảo sát đáp ứng đúng những yêu cầu của đợt khảo sát, tạo điều kiện cho các thành viên của Ban chỉ đạo, các đội khảo sát sớm tập kết ở địa bàn; tuyên truyền, giải thích cho các hộ nhân dân đã được chọn là đối tượng khảo sát hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của đợt khảo sát này để sẵn sàng hợp tác, giúp cho các đợt khảo sát tiến hành thuận lợi có kết quả.

Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Tổng cục Thống kê, các Bộ, ngành có liên quan ở trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có địa bàn được chọn khảo sát có trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản