154769

Chỉ thị 28/CT-UB năm 1992 thực hiện Pháp lệnh thuế nhà đất do tỉnh Lào Cai ban hành

154769
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 28/CT-UB năm 1992 thực hiện Pháp lệnh thuế nhà đất do tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 28/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Hoàng Ngọc Lâm
Ngày ban hành: 22/10/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 28/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai
Người ký: Hoàng Ngọc Lâm
Ngày ban hành: 22/10/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/CT-UB

Lào Cai, ngày 22 tháng 10 năm 1992

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LỆNH THUẾ NHÀ ĐẤT

Đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất hợp lý, hạn chế việc dùng đất canh tác vào mục đích không sản xuất nông nghiệp và đồng viên sự đóng góp của chủ sử dụng đất cho Ngân sách nhà nước đảm bảo công bằng xã hội.

Ngày 29/6/1991, Hội đồng nhà nước công bố Pháp lệnh thuế nhà đất có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/1991. Sau đó phải hoãn lại thời gian thi hành vì có nhiều ý kiến chưa hoàn toàn nhất trí, do chưa giải quyết đồng bộ với các chính sách khác.

Quốc hội khóa 8 kỳ họp thứ 10 đã giao cho Hội đồng nhà nước và Hội đồng bộ trưởng xem xét điều chỉnh những điểm chưa hợp lý trong pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sau khi xem xét điều chỉnh những điểm cần thiết, ngày 31/7/1992 Pháp lệnh thuế nhà đất mới được Hội đồng nhà nước ban hành và thực hiện từ ngày 01/10/1992 thay cho Pháp lệnh thuế nhà đất ngày 29/6/1991.

Pháp lệnh Thuế nhà đất lần này chỉ quy định thu thuế đất đối với thuế nhà tạm thời chưa thu.

- Ngày 22/9/1992 Hội đồng bộ trưởng đã ra Nghị định số 339/HĐBT quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế nhà đất.

- Ngày 30/9/1992 Bộ Tài chính đã ra Thông tư số 50/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Thuế nhà đất.

Đây là một chính sách mới của nhà nước được thực hiện trong toàn dân và là nguồn thu cố định cho Ngân sách nhà nước. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp chính quyền, các tổ chức cần tập trung làm tốt một số việc sau đây:

1. Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Thuế nhà đất của tỉnh tiếp tục hoạt động lại theo đúng chức năng, nhiệm vụ mà Điều 2, Điều 3 Quyết định 71/QĐ.UB ngày 08/11/1991 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã giao.

Cục thuế tỉnh là cơ quan thường trực, Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Thuế nhà đất của tỉnh, có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho cơ sở về văn bản Pháp lệnh Thuế nhà đất, nghị định của Hội đồng bộ trưởng, thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, tờ khai, sổ bộ thuế, biên lai thu thuế nhà đất và mở hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cấp huyện, thị xã.

Ngành nông nghiệp (bộ phận quản lý) ngành xây dựng cung cấp đầy đủ số liệu đất thổ cư của từng xã, phường đất cấp làm nhà ở đô thị để kiểm tra chủ sử dụng đất kê khai.

2. Năm 1991 những huyện, thị đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Thuế nhà đất thì nay tiếp tục hoạt động lại, nơi nào chưa thành lập thì thành lập tiếp, nhiệm vụ mỗi thành viên thực hiện theo Công văn số: 387/CV.UB ngày 22 tháng 10 năm 1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Mở hội nghị với lãnh đạo chính quyền xã, phường, các ngành các đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn theo địa dư hành chính (bao gồm cả đơn vị TW, tỉnh) để quán triệt thực hiện Pháp lệnh Thuế nhà đất thật nghiêm túc.

Tập trung cán bộ mở lớp tập huấn nghiệp vụ, thành lập các tổ công tác xuống cơ sở phối hợp cùng chính quyền địa phương tuyên truyền hướng dẫn nhân dân kê khai tính thuế, lập sổ thuế.

Công tác này năm 1991 một số xã đã triển khai và đã thu được một số tiền vào kho bạc nhà nước, những tờ khai đó đã nộp cho cơ quan thuế thì nay được tiếp tục sử dụng kết quả kê khai để tính thuế đất, nhưng cũng cần kiểm tra lại theo đúng tinh thần của Pháp lệnh Thuế nhà đất ngày 31/7/1992.

Ủy ban nhân dân huyện,, thị duyệt bộ thuế cho từng xã, phường, các đơn vị, các tổ chức và tổng hợp gửi về cục thuế tỉnh.

3. Cục thuế tỉnh cùng Ban chỉ đạo tỉnh tổng hợp soát xét lại theo tinh thần Pháp lệnh Thuế nhà đất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt.

Bộ Thuế được Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt, Ủy ban nhân dân huyện thị chỉ đạo chi cục thuế và chính quyền phường, xã thu đủ số thuế của quý IV/1992 trước ngày 31/12/1992. Số thuế thu được nộp ngay vào kho bạc nhà nước không được chi vào việc khác hoặc giữ lại phường, xã.

4. Các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế xã hội lực lượng vũ trang nhân dân và mọi công dân có trách nhiệm và nghĩa vụ kê khai đầy đủ tình hình sử dụng đất, cung cấp tài liệu có liên quan đến việc tính thuế đất theo yêu cầu của cơ quan thuế. Nộp thuế đầy đủ đúng thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế, giúp cơ quan thuế, cán bộ thuế trong việc thi hành nhiệm vụ.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị tổ chức thực hiện đầy đủ những chủ trương biện pháp trên đây. Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Thuế nhà đất của tỉnh cùng cục thuế tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn tiến hành kiểm tra thực hiện chỉ thị này và tổng hợp báo cáo kết quả quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh có hướng chỉ đạo./.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Lâm

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản