184258

Chỉ thị 27/CT.UB năm 1992 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy – phòng nổ - phòng độc – chất phóng xạ do tỉnh Lào Cai ban hành

184258
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 27/CT.UB năm 1992 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy – phòng nổ - phòng độc – chất phóng xạ do tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 27/CT.UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Quý Đăng
Ngày ban hành: 19/10/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 27/CT.UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai
Người ký: Nguyễn Quý Đăng
Ngày ban hành: 19/10/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/CT.UB

Lào Cai, ngày 19 tháng 10 năm 1992

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – PHÒNG NỔ - PHÒNG ĐỘC – CHẤT PHÓNG XẠ

Thi hành chỉ thị 175/CT ngày 31/5/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Để tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy, quản lý chất nổ - chất độc, chất phóng xạ, trong những năm gần đây UBND tỉnh đã có những văn bản chỉ đạo thực hiện an toàn phòng cháy chữa cháy, quản lý chất cháy, chất nổ, chất độc, chất phóng xạ. Nhưng việc quản lý và đôn đốc thực hiện ở các cấp, các ngành và các cơ sở chưa tốt còn nhiều thiếu sót từ đó gây ra nhiều vụ cháy nổ, có vụ gây thiệt hại nghiêm trọng trong các cơ quan Nhà nước và các khu dân cư gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước của nhân dân, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế và tình hình an ninh trật tự xã hội.

Để khắc phục những thiếu sót và khuyết điểm này, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, giám đốc các Sở ban ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa phương ( kể cả đơn vị quân đội) tiến hành tổ chức kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác phòng cháy và chữa cháy. Từ nay trở đi những cá nhân, tập thể cơ quan không chấp hành đầy đủ các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy phải bị xử lý nghiêm minh. Nếu để xảy ra cháy - nổ - độc, thiệt hại đến tài sản nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cháy nổ gây ra và thanh toán mọi khoản chi phí cho việc chữa cháy. Truy tố trước pháp luật những trường hợp hợp cố ý vi phạm các quy định an toàn phòng cháy- phòng nổ- phòng độc.

2. Khi tiến hành quy hoạch đô thị, xây dựng các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, khu dân cư tập trung nhà ở và nhà làm việc có tính chất quy mô lớn, khi thiết kế xây dựng phải tính tới mặt an toàn phòng cháy, chữa cháy, như: Đường giao thông hệ thống thông tin liên lạc... lắp đặt đường ống, trụ nước chữa cháy nơi công cộng cũng như việc bố trí đội chữa cháy, trang thiết bị chữa cháy tại chỗ đảm bảo cho công tác chữa cháy được thuận lợi an toàn, có hiệu qủa.

- Trước khi tiến hành thi công xây dựng các công trình chủ đầu tư phải tiến hành thỏa thuận thiết kế về an toàn, phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn Nhà nước nước TCVN 2622-78 và các tiêu chuẩn an toàn phòng cháy khác... như thông tư liên bộ số 03 ngày của Bộ Nội vụ- Bộ Xây dựng đã quy định với cơ quan cảnh sát PCCC (kể cả các công trình của các nước ngoài thiết kế và xây dựng bổ sung).

- Lực lượng cảnh sát PCCC phải thường xuyên tiến hành kiểm tra: Nếu phát hiện các công trình xây dựng không qua thỏa thuận thiết kế về an toàn, phòng chữa cháy, thì tiến hành đình chỉ tạm thời thi công và đề nghị hình thức xử lý chủ đầu tư theo các mức độ do pháp luật quy định.

3. Các cấp, các ngành, các cơ sở, tổ hợp sản xuất kinh doanh phối hợp với cơ quan phòng cháy xem xét lập phương án phòng cháy chữa cháy, mua sắm phương tiện; tiến hành tập dượt, thao diễn chữa cháy để chủ động cứu chữa các vụ cháy có thể xảy ra trong cơ quan đơn vị mình.

- Công an tỉnh xem xét yêu cầu thực tế và cân đối ngân sách, có kế hoạch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về trang bị phương tiện tối thiểu cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đủ sức dập tắt các đám cháy xảy ra ở địa phương. Nếu thiếu ngân sách, thì trong số tiền cả năm trợ cấp cân đối cho ngành Công an trích ra một phần để mua sắm trang thiết bị.

4. Hưởng ứng phong trào tháng an toàn phòng cháy chữa cháy ( tháng 10 hàng năm) và ngày truyền thống toàn dân phòng cháy chữa cháy ( ngày 4 tháng 10) các cơ quan, đơn vị tiến hành củng cố kiện toàn quy chế bảo vệ kho tàng, trang thiết bị, phương tiện phòng cháy nổ ( đặc biệt: hệ thống kho tàng chữa vũ khí, vật liệu nổ, vật tư, lương thực...)

- Ngành Công an, ngành Văn hóa thông tin cơ quan Báo, Đài có trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, để các cơ quan Nhà nước, tổ chức, tập thể và nhân dân thực hiện tốt chỉ thị này.

5. Ngành Công an có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các cơ quan đơn vị, kiểm tra hướng dẫn thực hiện chỉ 175/HĐBT và chỉ thị này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quý Đăng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản