231716

Chỉ thị 27/CT-UB năm 1992 về tổ chức diễn tập phòng chống gián điệp, trộm, cướp, giữ gìn an ninh trật tự xóm, ấp do tỉnh An Giang ban hành

231716
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 27/CT-UB năm 1992 về tổ chức diễn tập phòng chống gián điệp, trộm, cướp, giữ gìn an ninh trật tự xóm, ấp do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 27/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Hữu Khánh
Ngày ban hành: 28/09/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 27/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Nguyễn Hữu Khánh
Ngày ban hành: 28/09/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/CT-UB

Long Xuyên, ngày 28 tháng 9 năm 1992

 

CHỈ THỊ

V/V TỔ CHỨC DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG GIÁN ĐIỆP, TRỘM, CƯỚP, GIỮ GÌN ANTT XÓM, ẤP

Thực hiện Nghị quyết Tnh ủy và HĐND Tnh năm 1992 về công tác quốc phòng, Tỉnh đã tổ chức, củng cố lực lượng vũ trang tTỉnh đến Huyn, Xã và nhất là t chc lực lượng phòng thủ biên gii đt kết quả tt. Rng vtổ chức diễn tập đến nay đã có tất cả 11 Huyện, Thị và 135 xã, phường trong Tnh đã hoàn thành.

Tuy nhiên tình hình vẫn tiếp tục diễn biến phc tạp, các loại phản động t nước ngoài luôn ch động xuyên tạc, nhen nhóm tổ chc để chthời cơ trong khi đó việc hoạt đng của ta còn nhiều thiếu sót sơ h, chưa thể hin cht chẽ ý thc cảnh giác mt cách thường xuyên liên tục nhất là ti xã, p.

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đo điều hành và giải quyết nhng vấn đề thiết thc nhằm chủ đng phòng, chng âm mưu diễn biến hòa bình của địch, chng nhng hoạt đng trộm cướp nhằm gi gìn ANTT xóm, p tốt hơn, TT.UBND Tỉnh chỉ thị:

1- Chtịch UBND Huyện, Thị, Xã, Phường, Thị trn kết hp với các đoàn thể tổ chc diễn tập ấp, khóm nhm nâng cao tính nhy bén hiệu quả phòng chống gián điệp, trộm, cướp, gigìn ANTT thôn xóm trong toàn Tỉnh.

2- Kế hoạch diễn tp giao cho Giám đốc công an tnh và BCH Quân sTỉnh trao đổi cụ thể vi c ngành và địa phương, hướng dẫn tổ chức thực hiện vi phương châm thiết thc, tiết kiệm. Trước mắt tnay đến cuối năm cố gắng tổ chc diễn tập mt số khóm, p biên giới và khóm, p có địa bàn dân cư phc tp, vùng sâu ho lánh để đến đầu năm 1993 sơ kết rút kinh nghiệm phổ biến chung cho kế hoạch 1993.

Diễn tp khóm, ấp là một trong nhng nhiệm vụ quan trọng trong tình hình hiện nay, nhm nâng cao tinh thn và ý thức cảnh giác CM trong nhân dân, sn sàng chiến đấu và làm thất bi mọi âm mưu thc hiện diễn biến hòa bình của địch, gi gìn tt ANTT thôn xóm. Mt khác giúp cho chính quyn cơ s nâng cao được năng lực quản lý, bảo v an ninh chính trvà trật txã hội trên địa bàn của mình.

Các ngành và UBND các cp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉnh tinh thn chthị này và thường xuyên báo cáo về TT.UBND Tỉnh để nắm và chỉ đạo kịp thi.-

 


Nơi nhận:
- TT.TU
- C
ác S, Ban ngành Đoàn th cấp Tỉnh
-
UBND các Huyn, Thị
-
Lưu.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Khánh

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản