38309

Chỉ thị 175-CT năm 1992 về việc nghiêm cấm các tổ chức và cá nhân làm dịch vụ mang thư ra nước ngoài vào Việt Nam không hợp pháp do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

38309
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 175-CT năm 1992 về việc nghiêm cấm các tổ chức và cá nhân làm dịch vụ mang thư ra nước ngoài vào Việt Nam không hợp pháp do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 175-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 20/05/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/05/1992 Số công báo: 10-10
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 175-CT
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 20/05/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/05/1992
Số công báo: 10-10
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 175-CT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 1992 

 

CHỈ THỊ

CUẢ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 175-CT NGÀYY 20-5-1992 VỀ VIỆC NGHIÊM CẤM CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN LÀM DỊCH VỤ MANG THƯ RA NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM KHÔNG HỢP PHÁP 

Theo quy định tại điều 11 Luật Công ty, điều 5 Luật doanh nghiệp tư nhân ban hành theo lệnh số 47 và 48/LCT/HĐNN8 ngày 2 tháng 1 năm 1991 và điều 5 Nghị định số 28-HĐBT ngày 6 tháng 2 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, việc hoạt động kinh doanh của công dân và doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ bưu chính phải được phép của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Hiện nay, có một số tổ chức cả ở Trung ương, địa phương và một số cá nhân, thậm chí có tổ chức còn hợp tác, liên doanh với các Công ty nước ngoài mở dịch vụ mang thư ra nước ngoài, mang thư từ nước ngoài vào Việt Nam chưa được phép của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Việc làm này trái với pháp luật Nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Để chấm dứt các hoạt động bưu chính không hợp pháp này và bảo đảm việc thực hiện nghiêm minh pháp luật, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:

1. Ngoài Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam, nghiêm cấm tất cả các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ mang thư ra nước ngoài và mang thư từ nước vào Việt Nam dưới bất cứ hình thức nào mà không được phép của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

2. Các tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh dịch vụ mang thư ra nước ngoài và mang thư từ nước ngoài vào Việt Nam phải liên hệ với Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện để có hướng dẫn cụ thể.

3. Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam cần cải tiến và mở rộng mạng lưới, mở thêm dịch vụ bưu chính mới để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng. Trong những trường hợp cần thiết, Tổng Công ty có thể mở các đại lý thu nhận bưu phẩm, kể cả bưu phẩm chuyển phát nhanh theo pháp luật hiện hành.

4. Các Bộ, các ngành Trung ương, các địa phương kiểm tra các tổ chức kinh doanh trực thuộc, nếu có mở hoặc liên doanh với nước ngoài mở dịch vụ mang thư ra nước ngoài và mang thư từ nước ngoài vào Việt Nam mà chưa được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng cho phép thì phải đình chỉ ngay các hoạt động dịch vụ đó.

Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện, Bộ Nội vụ, Tổng cục Hải quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện chỉ thị này; kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm, đặc biệt tại các cửa khẩu Việt Nam, đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải truy tố trước pháp luật.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân nghiêm chỉnh thi hành Chỉ thị này.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã ký)

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản