233104

Chỉ thị 16/CT-UB năm 1992 thu hồi trang bị súng đạn khí tài trong tỉnh An Giang

233104
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 16/CT-UB năm 1992 thu hồi trang bị súng đạn khí tài trong tỉnh An Giang

Số hiệu: 16/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Hữu Khánh
Ngày ban hành: 23/06/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 16/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Nguyễn Hữu Khánh
Ngày ban hành: 23/06/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/CT-UB

Long Xuyên, ngày 23 tháng 06 năm 1992

 

CHỈ THỊ

V/V THU HỒI TRANG BỊ SÚNG ĐẠN KHÍ TÀI TRONG TỈNH.

Trong những năm gần đây công tác quản lý vũ khí, khí tài vật liệu nổ đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần đáng kể vào việc ngăn ngừa tội phạm do vũ khí gây ra. Có nhiều địa phương, cơ sở, cơ quan xí nghiệp làm tốt công tác quản lý, kiểm tra và trang bị đáp ứng được yêu cầu trong bảo vệ cơ quan. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại thiếu sót trong việc phối hợp giữa các cơ quan đơn vị được trang bị cấp vũ khí, vật liệu nổ và các cơ quan có chức năng quản lý. Do đó đã để một số đ/c về hưu, chuyển ngành đi cơ quan khác, hay nghỉ việc vẫn mang theo vũ khí, khí tài chất nổ, một số đ/c tùy tiện cho, đổi súng đạn trang cấp không đúng yêu cầu đối tượng, vì vậy đã xảy ra một số vụ gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị trật tự xã hội. Nhiều cơ quan xí nghiệp đã giải thể nhưng không giao trả súng cho quân đội đã làm thất thoát một phần vũ khí rất lớn. Để ngăn ngừa các tai nạn và hậu quả xấu gây ra, nay cần quản lý chặt vũ khí, chất nổ để bảo đảm an toàn ở địa phương.

Chấp hành chỉ thị HĐBT, QĐ 82 và thông tư 02 Liên Bộ Nội vụ - Quốc phòng ký ngày 8/5/91 về trang bị và quản lý vũ khí, khí tài, quân dụng. UBND Tỉnh chỉ thị cho các đơn vị trong Tỉnh về việc thu hồi các trang bị vũ khí, khí tài và quân dụng trong Tỉnh như sau:

1. Thu hồi tất cả các loại vũ khí, khí tài quân dụng đối với địa phương, cơ quan, xí nghiệp, cá nhân trong Tỉnh bao gồm:

- Tất cả súng đạn đã thống nhất trang bị cho DQTV phía trước và phía sau, còn thừa lại cơ quan QS Huyện Thị thu hồi đưa vào kho niêm cất.

- Súng đạn đã trang cấp cho CBCS trong 3 thời kỳ này đã nghỉ công ty mà còn cất giữ phải đem ra giao nạp cho đơn vị chủ quản gần nhất để quản lý và bảo quản tốt.

- Trong chiến tranh Tây nam súng đạn của địch và của ta còn rải rác và thất thoát rất nhiều, nếu người nào phát hiện và thu lượn phải đem giao nạp cho công an và quân đội để quản lý và sử dụng.

- Đối với CB về hưu, từ trần, chuyển ngành, gia đình còn cất giữ vũ khí để làm kỷ vật lưu niệm phải đem nạp cho đơn vị chủ quản gần đó. Nếu xét thấy cần thiết thì báo cáo công an hay quân sự xét và cấp giấy giữ súng cho địa phương tiện quản lý và theo dõi.

- Các cơ quan, xí nghiệp nông lâm trường từ cấp Tỉnh, Huyện, Thị, xã đã giải thể nhưng chưa giao trả thì nay phải giao trả cho quân đội để bảo quản.

- Những người lợi dụng sơ hở để lấy cắp vũ khí, hoặc mua sắm, thì phải tự nguyện đem ra nạp cho chính quyền gần đó để quản lý, nếu cố tình cất dấu sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

- Cán bộ đang công tác, cựu chiến binh của Tỉnh, của Huyện, Thị, xã nếu còn giữ súng ngắn hay súng dài, thì phải lập danh sách thông qua BCH Quân sự Tỉnh hay Công an Tỉnh để tổ chức làm giấy giữ súng.

2. Các cơ quan, xí nghiệp, kho tàng xét thấy cần thiết phải bảo vệ thì lập danh sách đề nghị đến BCH Quân sự Tỉnh hay Công an Tỉnh nghiên cứu chấp thuận thì mới được trang cấp bảo vệ.

Thủ trưởng các cơ quan ban ngành, Công an Tỉnh và BCH Quân sự Tỉnh tổ chức thực hiện tốt chỉ thị này.

Chỉ thị này thực hiện kể từ ngày 30/6/92 đến 31/7/92 các đơn vị phải tổng hợp báo cáo về BCH Quân sự Tỉnh. Cơ quan, đơn vị và cá nhân nào sau thời gian nói trên mà còn tàng trữ cất giấy, sử dụng vũ khí không hợp lệ tùy theo mức độ vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Khánh

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản