70428

Chỉ thị 13/CT-UB năm 1992 về tổ chức mạng lưới thu thuế ngoài quốc doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

70428
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 13/CT-UB năm 1992 về tổ chức mạng lưới thu thuế ngoài quốc doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 13/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vương Hữu Nhơn
Ngày ban hành: 13/04/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 13/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Vương Hữu Nhơn
Ngày ban hành: 13/04/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 13/CT-UB

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 1992

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI THU THUẾ NGOÀI QUỐC DOANH.

Thời gian qua, công tác thu thuế khu vực ngoài quốc doanh từng bước được cải tiến và bước đầu mang lại kết quả do có sự nỗ lực và phối hợp giữa các ngành thuế- Chi cục Kho bạc thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Năm 1992 chỉ tiêu thu thuế ngoài quốc doanh khá cao, công tác tổ chức thu thuế sẽ có nhiều phức tạp.

Để đảm bảo “thu đúng, thu đủ, kịp thời, an toàn” góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu thuế ngoài quốc doanh năm 1992, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1- Ngành thuế và kho bạc cần có kế hoạch sắp xếp lại các điểm thu thuế ngoài quốc doanh, tổ chức phương thức thu phù hợp để đảm bảo thuận tiện cho người nộp thuế và an toàn đối với số tiền thuế thu được.

2- Ngành kho bạc chịu trách nhiệm chính trực tiếp tổ chức thu thuế công thương nghiệp trên địa bàn các quận nội thành và các thị trấn ở các huyện ngoại thành, những xã còn lại ngành kho bạc bàn bạc cùng ngành thuế, ủy nhiệm cho ngành thuế trực tiếp thu, sau đó vào cuối ngày hoặc định kỳ nộp vào kho bạc không để thất thoát tiền thuế thu được, theo đúng quy định Thông tư số 56/TC/TCT của Bộ Tài chánh.

3- Ủy ban nhân dân các quận huyện phải hết sức tạo điều kiện cho hai ngành thuế- Kho bạc hoàn thành nhiệm vụ thu thuế công thương nghiệp 1992, chỉ đạo cho Ủy ban nhân dân các phường xã phối hợp với ngành thuế- Kho bạc tổ chức sắp xếp lại mạng lưới thu thuế ngoài quốc doanh cho phù hợp trên từng địa bàn.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Kho bạc thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Hữu Nhơn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản