92210

Chỉ thị 12/CT-UB về công tác thu thuế nông nghiệp trên địa bàn thành phố năm 1992 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

92210
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 12/CT-UB về công tác thu thuế nông nghiệp trên địa bàn thành phố năm 1992 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 12/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vương Hữu Nhơn
Ngày ban hành: 11/04/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 12/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Vương Hữu Nhơn
Ngày ban hành: 11/04/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 12/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 1992

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC THU THUẾ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 1992.

Thời gian qua công tác thu thuế nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt kết quả thấp. Liên tiếp nhiều năm không hoàn thành kế hoạch do nhiều nguyên nhân : sâu rầy thiệt hại mùa màng, đời sống nông dân ngoại thành còn nhiều khó khăn..., nhưng vấn đề chính là tinh thần chấp hành luật pháp chưa cao. Nhiều hộ có khả năng nộp thuế nhưng vẫn cố tình trì hoãn không đóng. Nhiều cán bộ đảng viên chưa gương mẫu trong việc nộp thuế hoặc xâm tiêu chiếm dụng tiền thuế. Ngoài ra sự phối hợp giữa các cấp chính quyền địa phương với các ban ngành chức năng trong công tác hành thu chưa đồng bộ, chặt chẽ và khoa học.

Để chấn chỉnh lại công tác thu thuế nông nghiệp, tạo một chuyển động mới nhằm đưa việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nông nghiệp theo pháp luật thành nền nếp đối với nông dân ngoại thành, trước mắt phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 13 tỷ thuế nông nghiệp năm 1992.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1- Từ năm 1992 trở đi, Ủy ban nhân dân thành phố để lại 100% số thuế nông nghiệp cân đối cho ngân sách huyện, quận có sản xuất nông nghiệp. Do đó Ủy ban nhân dân các huyện, quận phải tập trung chỉ đạo triển khai chỉ tiêu thu thuế nông nghiệp được phân bổ cho địa phương và cân đối nguồn thu nầy cho nhu cầu chi của huyện quận.

2- Ủy ban nhân dân các huyện quận chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã triển khai ngay lực lượng thu thuế nông nghiệp tại địa phương và có chính sách với anh em. Để có cơ sở nắm sát tình hình tại chỗ, Ủy ban nhân dân xã phải chịu trách nhiệm chính trong công tác tổ chức thu, có sự phối hợp với các đoàn thể và cán bộ nghiệp vụ thuế.

3- Cục Thuế thành phố cùng Ủy ban nhân dân các huyện quận có biện pháp cụ thể triển khai kế hoạch thu cho từng địa phương. Cục Thuế thành phố chịu trách nhiệm về mặt nghiệp vụ, hướng dẫn huyện quận thực hiệnkế hoạch sát thực tế, nhanh gọn, có hiệu quả và đúng pháp luật.

Vào thời vụ cao điểm nếu lực lượng thu của huyện, xã không đảm đương hết công việc, Cục Thuế thành phố phải tổ chức huy động lực lượng chuyên nghiệp hỗ trợ cho địa phương.

4- Giao cho Ủy ban nhân dân các huyện quận quyền chế tài, xử lý hành chánh đối với các vi phạm trong việc nộp thuế nông nghiệp. Cần tiến hành xử lý ngay các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, có khả năng nhưng cố tình trì trệ, nhất là đối với các cán bộ đảng viên không gương mẫu, chiếm dụng xâm tiêu tiền thuế để làm gương.

5- Không được miễn giảm tràn lan khi chưa có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền. Giao Sở Nông nghiệp chịu trách nhiệm chính cùng các ngành chức năng xác định mức thiệt hại cần miễn giảm thuế nông nghiệp của các huyện quận để Cục Thuế thành phố có cơ sở tổng hợp trình Ủy ban nhân dânthành phố kiến nghị Bộ Tài chánh miễn giảm thuế nông nghiệp đúng quy định.

6- Sở Tài chánh theo dõi sát tình hình thu chi ngân sách các huyện để kịp thời hướng dẫn và trình Ủy ban nhân dânthành phố xem xét hỗ trợ kịp thời khi huyện, quận gặp khó khăn đột xuất.

7- Giải quyết nợ tồn đọng, xâm tiêu :

- Từ 1988 trở về trước : Cục Thuế chuẩn bị thủ tục trình Ủy ban nhân dân thành phố xóa số nợ bất khả thu do sự tan rã của các tập đoàn hợp tác xã.

- Từ 1988 về sau : các huyện quận phải thu hồi nộp ngân sách, số nào quá khó khăn không thể thu hồi được Ủy ban nhân dân các huyện quận làm việc với Cục Thuế tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Bộ Tài chánh.

- Nợ xâm tiêu của huyện Củ Chi : Ủy ban nhân dân huyện làm việc cụ thể với Sở Tài chánh, Cục Thuế trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. Về nguyên tắc thành phố chỉ hỗ trợ huyện giải quyết một phần số xâm tiêu để chi các nhu cầu bức thiết của xã, còn phần cá nhân xâm tiêu phải thu hồi triệt để và có biện pháp kỷ luật thật nặng đối với các cá nhân vi phạm.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, quận có sản xuất nông nghiệp, các ngành chức năng nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị nầy để đưa công tác thu thuế nông nghiệp ở ngoại thành vào khuôn khổ của pháp luật.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Hữu Nhơn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản