154565

Chỉ thị 10/CT-UB năm 1992 về phát hành và quản lý sử dụng biên lai thu tiền do tỉnh Lào Cai ban hành

154565
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 10/CT-UB năm 1992 về phát hành và quản lý sử dụng biên lai thu tiền do tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 10/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Hoàng Ngọc Lâm
Ngày ban hành: 02/03/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 10/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai
Người ký: Hoàng Ngọc Lâm
Ngày ban hành: 02/03/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UB

Lào Cai, ngày 2 tháng 3 năm 1992

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG BIÊN LAI THU TIỀN

Hiện nay ngoài các khoản lệ phí và thuế do Nhà nước ban hành dưới hình thức luật, pháp lệnh và nghị định quy định trong hệ thống thuế thống nhất của nhà nước. Nhiều ngành, nhiều đơn vị trong địa phương đang áp dụng nhiều khoản lệ phí với chế độ thu và quản lý sử dụng không thống nhất. Mặc dù các loại lệ phí và phí đem lại nguồn thu góp phần giải quyết khó khăn của các ngành các đơn vị, nhưng đã gây lên tình trạng lộn xộn phức tạp trở ngại cho việc triển khai các luật và Pháp lệnh Thuế Nhà nước đã ban hành và cũng là một trong những kẽ hở tạo nên tệ tham nhũng, sách nhiễu nhân dân.

Để đảm bảo việc thi và sử dụng quản lý thống nhất các khoản lệ phí đồng thời thuận lợi cho việc kiểm tra kiểm soát việc thu, quản lý sử dụng các khoản lệ phí và phí đúng Pháp lệnh Chống thất thu cho ngân sách nhà nước, Uỷ ban nhân đân tỉnh chỉ thị:

Điều 1. Tất cả các khoản thu của các cơ quan, đơn vị dưới mọi hình thức thu lệ phí đều phải sử dụng biên lai do ngành Tài chính ban hành và nộp vào ngân sách 100%.

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính – Vật giá rà soát lại tất cả các khoản lệ phí hiện các ngành đang thu báo cáo UBND tỉnh xem xét cho phép tiếp tục thực hiện và có nhiệm vụ phát hành các biên lai, hướng dẫn việc quản lý sử dụng các biên lai thu tiền, thống nhất trong toàn tỉnh. Các loại biên lai thu tiền của tỉnh Hoàn Liên Sơn cũ cũng như các cơ quan đơn vị tự phát hành đều không có giá trị thu tiền, việc trích thưởng cho đơn vị Sở Tài chính theo quy định của Bộ Tài chính – Vật giá cùng đơn vị thống nhất trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 3. Từ nay tất cả các đơn vị, ngành muốn thu khoản lệ phí nào đều phải trình Sở Tài chính và UBND tỉnh ra quyết định mới được thực hiện thu. Nghiêm cấm các đơn vị không có chức năng quy định trong chỉ thị này ban hành các biên lai thu tiền nếu cố tình vi phạm coi như phạm pháp.

Điều 4. Các cơ quan tài chính, Hải quan, Công an, Biên phòng, Cục thuế, Kho bạc, UBND các huyện thị phối hợp chặt chẽ thi hành nghiêm chỉnh chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc gì báo cáo UBND tỉnh nghiên cứu giải quyết./.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Lâm

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản