556945

Chỉ thị 1/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp, ngăn chặn tình trạng phá rừng, cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

556945
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 1/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp, ngăn chặn tình trạng phá rừng, cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 1/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lê Ô Pích
Ngày ban hành: 16/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang
Người ký: Lê Ô Pích
Ngày ban hành: 16/01/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2023

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP, NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG PHÁ RỪNG, CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua được chính quyền các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện và sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, đã tổ chức thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ rừng; việc ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, nhất là đối với hành vi cháy rừng, phá rừng trái pháp luật được ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Tu y nhiên, trong năm 2022 tình trạng phát phá rừng tự nhiên, lấn chiếm đất rừng để trồng rừng kinh tế còn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh, các vụ việc tập trung chủ yếu tại các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam; cháy rừng khu vực dãy núi Nham Biền trong đó một số vụ việc phức tạp, tạo thành điểm nóng gây dư luận không tốt trong nhân dân . Dự báo trong thời gian tới, nhất là những tháng đầu năm là thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồng thời cũng là thời điểm bước vào mùa vụ trồng rừng, nên tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra phá rừng, cháy rừng, khai thác lâm sản trí phép nếu không tiếp tục có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

Thực hiện văn bản số 123/BNN-TCLN ngày 09/01/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng và các kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tại Thông báo số 144/TB - MTTQ-BTT ngày 02/12/2022; đồng thời nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT -TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 249-NQ/TU ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 12/KH -UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 249-NQ/TU ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 19/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh trong thời gian qua; trong đó tập trung thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND cấp xã có rừng tự nhiên tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn; nắm bắt, ngăn chặn, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở tình trạng cháy rừng, chặt phá, khai thác và lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhất là chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên; giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp đất rừng ở địa phương, không được để sự việc kéo dài. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Người đứng đầu các địa phương chịu trách nhiệm chính nếu để xảy ra các vụ cháy rừng, chặt phá, khai thác và lấn chiếm đất rừng trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra các vụ vi phạm theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 249- NQ/TU ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát các địa bàn, khu vực trọng điểm nhạy cảm có nguy cơ xảy ra tình trạng cháy rừng, chặt phá, khai thác và lấn chiếm đất rừng trái pháp luật để tập trung lực lượng thường xuyên "bám rừng", tuần tra, kiểm tra rừng, kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm. Tổ chức thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; chủ động về lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ đảm bảo kịp thời khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn; chỉ đạo các lực lượng thường trực 24/24h, sẵn sàng phối hợp lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng dùng lửa trong suốt thời kỳ cao điểm cháy rừng; khi xảy ra cháy rừng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xác định nguyên nhân và đối tượng gây ra cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Quản lý chặt chẽ, kiểm tra các cơ sở chế biến gỗ, nhất là cơ sở chế biến sử dụng gỗ rừng tự nhiên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; kiên quyết đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến gỗ vi phạm các quy định của Nhà nước trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Lâm nghiệp; các chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú tớ i người dân, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, không tự ý chặt phá rừng tự nhiên để trồng rừng kinh tế; tích cực tố giác hành vi vi phạm đến các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

2. Các chủ rừng: Trực tiếp chịu trách nhiệm trong quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp đối với diện tích được giao, cho thuê; đặc biệt đối với chủ rừng là các tổ chức doanh nghiệp phải có lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đảm bảo đủ mạnh về cả số lượng và chất lượng để nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR; thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 19/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản liên quan.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm thường xuyên bám rừng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường lực lượng về cơ sở, đặc biệt là những điểm nóng thường xuyên xảy ra cháy rừng, chặt phá, khai thác và lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.

- Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp ngăn chặn tình trạng cháy rừng, chặt phá, khai thác và lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm; đặc biệt là những cán bộ kiểm lâm thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với những cán bộ có hành vi buông lỏng quản lý, không kịp thời phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ vi phạm trên địa bàn được giao quản lý, phụ trách.

- Trong thời gian trước, trong và sau Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 phải bố trí đủ cán bộ, tăng cường về địa bàn; thường xuyên tuần tra, kiểm tra tại các khu rừng trọng điểm, giáp ranh có diễn biến phức tạp, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi chặt phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký kết giữa ba lực lượng “Công an - Quân sự - Kiểm lâm”; đảm bảo có đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang xây dựng, phát sóng, đưa tin, phóng sự chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ rừng; biểu dương người tốt, việc tốt trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng trong bảo vệ rừng của các tổ chức, cá nhân để giáo dục phòng ngừa chung.

- Tích cực tổ chức tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ); đấu tranh, truy quét "đầu nậu" mua bán, vận chuyển, tàng trữ gỗ, động vật rừng, các loại lâm sản trái pháp luật và xử lý nghiêm theo quy định.

4. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng Công an chủ trì, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra các vụ vi phạm có dấu hiệu hình sự trong lĩnh vực Lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; sớm khởi tố vụ án, bị can để truy tố trước pháp luật; đảm bảo nghiêm minh của pháp luật, đồng thời phát huy tính giáo dục, răn đe các đối tượng vi phạm.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng của các Ban quản lý rừng, công ty, doanh nghiệp lâm nghiệp với người dân và sớm hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty, doanh nghiệp lâm nghiệp theo quy định.

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố tham mưu cho chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; có biện pháp kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm về lấn, chiếm, mua bán, chuyển nhượng và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích.

6. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường thời lượng đưa tin, tiếp tục tuyên truyền và lên án mạnh mẽ các hành vi đốt rừng, chặt phá, khai thác, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh: Tiếp tục tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội về công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh ; kịp thời tiếp nhận, phản ánh thông tin, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về công tác bảo vệ rừng đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để xem xét chỉ đạo, xử lý kịp thời, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các Sở, ngành liên quan và các chủ rừng nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo trên./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Các BQL rừng phòng hộ, đặc dụng;
- Các Công ty lâm nghiệp;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ LĐVP, TH, KTN, TN, TKCT;
+ Cổng TTĐT tỉnh, TTTT;
+ Lưu: VT, NN Thăng.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ô Pích

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản