154554

Chỉ thị 09/CT-UB năm 1992 về tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ bao thầu, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Lào Cai

154554
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 09/CT-UB năm 1992 về tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ bao thầu, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 09/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Hoàng Ngọc Lâm
Ngày ban hành: 02/03/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 09/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai
Người ký: Hoàng Ngọc Lâm
Ngày ban hành: 02/03/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UB

Lào Cai, ngày 2 tháng 3 năm 1992

 

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LÀM NHIỆM VỤ BAO THẦU, KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Năm 1991 các khoản thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao, kết quả đó đã góp phần đảm bảo những nhu cầu chi tiêu cơ bản của tỉnh. Song công tác quản lý trong lĩnh vực xây dựng cơ bản chưa có sự phối hợp đồng bộ và chặt chẽ của các ngành dẫn đến tình trạng nợ nần, dây dưa trốn thuế của các đối tượng kinh doanh làm nhiệm vụ bao thầu kiến trúc. Mặt khác việc xét miễn giảm thuế không đúng Luật nhất là ở địa bàn các huyện, thị xã đã làm thất thu hàng trăm triệu đồng tiền thuế.

Năm 1992 và những năm tới khối lượng xây dựng cơ bản trong tỉnh rất lớn nhằm khẩn trương xây dựng cơ sở vật chất cho thị xã tỉnh lỵ, trụ sở các cơ quan, ban ngành của tỉnh cũng như các cơ sở hạ tầng khác, các tổ chức và cá nhân làm nhiệm vụ bao thầu kiến trúc sẽ tập trung và phát triển nhiều hơn.

Để tăng cường công tác quản lý và khai thác triệt để các khoản thu thuế tập trung vào ngân sách Nhà nước, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Tất cả các ngành, huyện, thị xã, đơn vị có vốn đầu tư xây dựng cơ bản phải thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị 01/CT-UB ngày 08/01/1992 của UBND tỉnh.

2. Các tổ chức, cá nhân kể cả trong và ngoài tỉnh làm nhiệm vụ bao thầu kiến trúc trên địa bàn tỉnh đều phải đăng ký, kê khai nộp thuế tại các Chi cục Thuế gần nhất - Đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh thu nộp tiền thuế theo đúng Luật thuế quy định hiện hành.

3. Cục Thuế tỉnh phải thường xuyên kết hợp với các ngành: Sở Tài chính, UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Ngân hàng đầu tư nắm toàn bộ các nguồn vốn đầu tư, từng hạng mục công trình kể cả Trung ương và địa phương đều quản lý thu thuế kịp thời. Tránh tình trạng bỏ sót gây thất thu thuế.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thị có trách nhiệm chỉ đạo chặt chẽ các Chi cục Thuế tăng cường công tác kiểm tra các Ban quản lý công trình tại cơ sở, giao trách nhiệm cho các Chi cục phải thu đúng, thu đủ các khoản thuế phải nộp đối với các tổ chức, cá nhân có tham gia bao thầu kiến trúc trên địa bàn, tổ chức hoặc cá nhân nào không thực hiện nộp thuế đầy đủ thì cơ quan thuế báo cáo với chính quyền địa phương ra quyết định đình chi thi công, đồng thời phải xử phạt theo các điều quy định trong Luật.

5. Việc xét miễn giảm thuế trong mọi trường hợp đều phải được tiến hành đúng quy định của Luật thuế. Soát xét một cách chặt chẽ tránh tình trạng miễn giảm tràn lan gây thất thu cho ngân sách Nhà nước. Tất cả các trường hợp miễn giảm thuế đều phải có đơn của tổ chức hoặc người xin miễn giảm - Đồng thời phải có ý kiến của Chi cục, Cục Thuế sau đó trình UBND cùng cấp phê chuẩn ra quyết định miễn giảm.

6. Mọi khoản thu trên địa bàn đều phải tập trung vào ngân sách thống nhất quản lý để phục vụ nhu cầu chi theo kế hoạch của tỉnh. Nơi nào có phát sinh số thu thực tế mà không thu hoặc miễn giảm thuế không đúng Luật gây thất thoát tiền thuế thì chính quyền nơi đó và Chi cục Thuế phải chịu trách nhiệm trước tỉnh. Sở Tài chính cần tăng cường công tác kiểm tra, xem xét để có những biện pháp xử lý thích hợp - Cần thiết phải trừ vào các khoản cấp phát của ngân sách.

Cục Thuế cần chỉ đạo Đội chống thất thu ngân sách thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chống thất thu ngân sách trong lĩnh này, đặc biệt là trên các địa bàn huyện, thị có nhiều công trình xây dựng cơ bản đang thi công năm 1992.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu UBND các huyện, thị, các sở, ban, ngành có trách nhiệm triển khai và thực hiện nghiêm chỉnh. Quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh biết để giải quyết.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Lâm

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản