99006

Chỉ thị 08/CT-UB năm 1992 thực hiện Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

99006
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 08/CT-UB năm 1992 thực hiện Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 08/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Huấn
Ngày ban hành: 03/03/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 08/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Văn Huấn
Ngày ban hành: 03/03/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 08/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 1992

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ VỀ THÀNH LẬP VÀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ .

Để tiếp tục sắp xếp lại sản xuất- kinh doanh và triển khai thực hiện quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước- ban hành kèm theo Nghị định số 388/HĐBT ngày 20 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng ; thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 393/CT ngày 25 tháng 11 năm 1991 về triển khai thực hiện Nghị định số 388/HĐBT, Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố chỉ thị các sở, cơ quan ngang sở, Ủy ban nhân dân các quận huyện khẩn trương tiến hành những việc sau đây :

1- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 315/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 01 tháng 9 năm 1990 về chấn chỉnh và tổ chức lại sản xuất và kinh doanh trong khu vực kinh tế quốc doanh và Quyết định số 330/HĐBT, ngày 23 tháng 10 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng về sửa đổi bổ sung một số điểm trong Quyết định 315/HĐBT. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện khẩn trương chỉ đạo các cơ quan giúp việc giải quyết dứt điểm trong quý II các doanh nghiệp Nhà nước xếp vào diện giải thể và tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dânthành phố vào cuối quý II/1992.

2- Song song với việc giải quyết các doanh nghiệp đã được xếp vào diện giải thể, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện phải tổ chức rà soát lại các doanh nghiệp Nhà nước còn lại thuộc ngành hay địa phương mình quản lý, đến cuối tháng 5/1992 phải làm xong các việc sau đây :

a- Kiểm tra, sắp xếp lại hình thức tổ chức doanh nghiệp Nhà nước theo hướng thu gọn đầu mối ; giữ lại các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, có vị trí quan trọng trong ngành hay địa phương theo chủ trương của Ủy ban nhân dânthành phố ; hợp nhất các doanh nghiệp cùng ngành hàng, có quy mô nhỏ, gặp khó khăn hoặc chuyển sang các hình thức doanh nghiệp theo Luật Công ty.

b- Làm lại thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh các doanh nghiệp Nhà nước theo quy chế ban hành kèm theo Nghị định 388/HĐBT đối với các doanh nghiệp có đủ điều kiện tồn tại. Tiếp tục sắp xếp lại các doanh nghiệp không còn đủ khả năng tiếp tục hoạt động theo Quyết định 315/HĐBT.

Các doanh nghiệp Nhà nước phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khai báo. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, các doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dânthành phố phải tập hợp đầy đủ hồ sơ, danh sách, có văn bản chính thức xin làm lại thủ tục thành lập, đăng ký kinh doanh các doanh nghiệp Nhà nước thuộc ngành, địa phương mình quản lý. Mỗi doanh nghiệp một bộ hồ sơ gồm 5 bản gửi về Ban chỉ đạothực hiện Nghị định 388/HĐBT (tại trụ sở Ủy ban Kế hoạchthành phố) trước ngày 31 tháng 5 năm 1992.

3- Ban chỉ đạothực hiện Nghị định 388/HĐBT của thành phố có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố hướng dẫn tổ chức thực hiện và trực tiếp chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra các ngành, quận, huyện thực hiện Nghị định 388/HĐBT và chỉ thị của Ủy ban nhân dânthành phố về thành lập, giải thể doanh nghiệp Nhà nước.

4- Các sở, ban, ngành và quận huyện cần nhanh chóng thành lập các Ban chỉ đạothực hiện Nghị định 388/HĐBT thuộc phạm vi mình phụ trách và có trách nhiệm quy định, hướng dẫn cụ thể, tổ chức giải quyết nhanh chóng những vấn đề chứng nhận vốn, thẩm định luận chứng kinh tế kỹ thuật, xây dựng điều lệ, đăng ký kinh doanh, giải quyết công nợ, lao động... thuộc chức năng, quyền hạn của mình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường đi sâu, đi sát, tập trung sự chỉ đạo và tổ chức lực lượng thực hiện tốt chỉ thị này, bảo đảm tiến độ thực hiện đã quy định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện Nghị định 388/HĐBT ở đơn vị mình./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH /THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Văn Huấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản