7996

Chỉ thị 06/CT-TCBĐ triển khai kết quả Đại hội Toàn thể các nước Thành viên INTELSAT lần thứ 25 năm 2000 do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

7996
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 06/CT-TCBĐ triển khai kết quả Đại hội Toàn thể các nước Thành viên INTELSAT lần thứ 25 năm 2000 do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Số hiệu: 06/CT-TCBĐ Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: Mai Liêm Trực
Ngày ban hành: 26/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 06/CT-TCBĐ
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện
Người ký: Mai Liêm Trực
Ngày ban hành: 26/03/2001
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/CT-TCBĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KẾT QUẢ ĐẠI HỘI TOÀN THỂ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN INTELSAT LẦN THỨ 25 NĂM 2000

Từ ngày 13 - 17/11/2000, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự Đại hội Toàn thể các nước Thành viên INTELSAT lần thứ 25 tại Washington D.C. (Mỹ).

Đại hội lần này đã thông qua các vấn đề liên quan đến việc cơ cấu lại tổ chức của INTELSAT, bao gồm đổi mới mô hình tổ chức, sửa đổi và bổ sung các Hiệp định INTELSAT, chuyển giao tần số, quỹ đạo vệ tinh, và một số vấn đề khác để tạo điều kiện cho Intelsat mới hoạt động linh hoạt hơn, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đáp ứng được môi trường cạnh tranh và nhu cầu sử dụng dịch vụ qua vệ tinh.

Nhằm triển khai các kết quả của Đại hội Toàn thể các nước Thành viên INTELSAT lần thứ 25, trên tinh thần phát huy nội lực, tăng cường và hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước về viễn thông và tần số vô tuyến điện, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện chỉ thị các đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung sau:

1. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chủ động nghiên cứu triển khai các quyết định của Đại hội toàn thể các nước Thành viên INTELSAT lần thứ 25 theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình;

2. Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế là đầu mối triển khai các thủ tục phê duyệt và hướng dẫn Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiến hành phê duyệt sửa đổi, bổ sung các Hiệp định INTELSAT theo các quy định tại Pháp lệnh ký kết và thực hiện các Điều ước quốc tế ban hành năm 1998;

3. Vụ Chính sách Bưu điện phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương xây dựng chính sách cấp phép truy nhập cho các hệ thống vệ tinh viễn thông để tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động cung cấp và sử dụng các dịch vụ viễn thông qua vệ tinh;

4. Cục Tần số Vô tuyến điện nghiên cứu và theo dõi các vấn đề liên quan đến việc chuyển giao quỹ đạo vệ tinh và tần số của INTELSAT cho Anh và Mỹ quản lý để đảm bảo cho việc phối hợp tần số, đăng ký quỹ đạo vệ tinh của Việt Nam với các nước khác;

5. Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chủ động nghiên cứu các văn bản pháp lý và thương mại của Intelsat khi chuyển sang tham gia với tư cách cổ đông trong Công ty Intelsat tư nhân để đảm bảo quyền lợi của Việt Nam và tuân thủ theo các quy định của Việt Nam về tài chính, đầu tư ra nước ngoài.

6. Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế là đầu mối theo dõi và có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thực hiện chỉ thị này.

Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tổ chức thực hiện tốt chỉ thị này và báo cáo tổng hợp lên Tổng cục Bưu điện về tiến độ và kết quả triển khai các hoạt động nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
-Các đơn vị thuộc TCBĐ
-Tổng công ty BCVT VN
-Lưu VT, HTQT

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
Mai Liêm Trực

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản