557351

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2023 về đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định

557351
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2023 về đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định

Số hiệu: 03/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Hà Lan Anh
Ngày ban hành: 03/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 03/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định
Người ký: Hà Lan Anh
Ngày ban hành: 03/03/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Nam Định, ngày 03 tháng 3 năm 2023

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Thực hiện quy định của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính, từ ngày 01/7/2022 hóa đơn điện tử đã được triển khai trên toàn quốc đối với toàn bộ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Theo đó, 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác) đã sử dụng hóa đơn điện tử.

Nhằm đẩy mạnh triển khai việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thanh toán của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thực hiện văn minh thương mại, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có liên quan tập trung triển khai thực hiện kịp thời một số nhiệm vụ sau:

1. Cục Thuế tỉnh

a) Tập trung đôn đốc, quyết liệt triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra của Tổng cục Thuế;

b) Tham mưu UBND tỉnh các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền gắn với Chương trình “Hóa đơn may mắn”;

c) Tiếp tục rà soát, phân loại người nộp thuế hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng theo 5 nhóm ngành nghề (nhóm kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn; nhóm bán lẻ hàng hóa: trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng; nhóm bán lẻ thuốc tân dược; nhóm dịch vụ vui chơi, giải trí, vé cầu đường, vé xe bus, vé tham quan du lịch; nhóm kinh doanh vàng) thuộc đối tượng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định, để trực tiếp thông báo, hướng dẫn, tạo điều kiện cho người nộp thuế triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền;

d) Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền kịp thời lợi ích về sự tiện lợi, đúng pháp luật về chính sách thuế của việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền bằng cách hình thức phù hợp, đa dạng để tổ chức, cá nhân, người nộp thuế biết, chấp hành;

đ) Trung tâm điều hành hóa đơn điện tử tại Cục Thuế tỉnh thực hiện tổng hợp, tiếp nhận phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để xử lý ngay các vướng mắc, phát sinh của người nộp thuế và các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử;

e) Quyết liệt rà soát xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ; đẩy mạnh công tác phối hợp với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh để thực hiện kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh theo mô hình chuỗi, kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, kinh doanh vàng bạc, trang sức mỹ nghệ,... đảm bảo việc bán hàng xuất hóa đơn đầy đủ theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách thuế, lợi ích và quyền lợi khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng triển khai;

b) Tuyên truyền sâu rộng về nội dung mới của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cùng với Chương trình “Hóa đơn may mắn” để người dân thực hiện văn minh thương mại (mua, bán hàng hóa có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; nâng cao uy tín của hộ kinh doanh; kê khai trung thực và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước...).

3. UBND các huyện, thành phố Nam Định

a) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan trực thuộc tăng cường công tác phối hợp với các Chi cục Thuế trong quá trình thực hiện triển khai hóa đơn điện tử, đặc biệt là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền;

b) Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh tại địa bàn khi tổ chức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính;

c) Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị này hên hệ thống Đài Truyền thanh và Trang thông tin điện tử của các huyện, thành phố Nam Định.

4. Sở Tài chính, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ của ngành tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trọng tâm là lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng bán lẻ ít lấy hóa đơn (như: ăn uống, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh vàng bạc,...).

5. Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh

a) Thực hiện chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo thông báo, hướng dẫn của cơ quan thuế.

b) Kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan phối hợp hỗ trợ cùng giải quyết.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị này, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Cục Thuế tỉnh để được hướng dẫn; trường hợp vượt thẩm quyền, Cục Thuế tỉnh tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thuế; (
để báo cáo)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (
để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành: Cục Thuế tỉnh, Tài chính, Công Thương, TT&TT, Báo NĐ, Đài PT&TH tỉnh, KBNN tỉnh, Công an tỉnh, Cục QLTT, Chi cục HQ tỉnh, NHNN chi nhánh tỉnh, HHDN nhỏ và vừa tỉnh;
- BCĐ triển khai AD HĐĐT tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố NĐ;
- CPVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT VPUBND tỉnh;

- Lưu: VP1, VP6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Lan Anh

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản