92207

Chỉ thị 03/CT-UB năm 1992 về việc quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc (heo, trâu, bò) trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

92207
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 03/CT-UB năm 1992 về việc quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc (heo, trâu, bò) trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 03/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vương Hữu Nhơn
Ngày ban hành: 22/01/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 03/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Vương Hữu Nhơn
Ngày ban hành: 22/01/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 03/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 1992

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ GIẾT MỔ, VẬN CHUYỂN, KINH DOANH THỊT GIA SÚC (HEO, TRÂU, BÒ) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ .

Thời gian qua tình trạng tư thương bung ra bán buôn, bán lẻ thịt gia súc (heo, trâu, bò) không bảo đảm vệ sinh và trật tự công cộng, trốn kiểm dịch thú y, trốn thuế, lậu thuế. Tệ nạn giết mổ gia súc không có kiểm soát sát sinh đã gây ô nhiễm môi trường, rất dễ lây lan dịch bệnh cho gia súc tác hại đến sức khỏe nhân dân.

Do chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành chức năng, các cấp địa phương chưa làm đúng chức năng quản lý Nhà nước, không huy động và sử dụng lực lượng tổng hợp trong việc quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc.

Vì vậy, Ủy ban nhân dânthành phố chỉ thị các ngành, các cấp phải nghiêm chỉnh thực hiện các Quyết định số 198/QĐ-UB ngày 4/4/1989 và số 769/QĐ-UB ngày 29/12/1989 của Ủy ban nhân dânthành phố ban hành quy định về kinh doanh và quản lý thịt gia súc trên địa bàn thành phố, yêu cầu thực hiện một số biện pháp cụ thể như sau:

1- Giết mổ:

- Trong nội thành việc giết mổ gia súc phải tập trung tại Việt Nam Kỹ nghệ súc sản. Số đơn vị có chức năng nhiệm vụ được duy trì lò giết mổ gia súc là Liên hiệp Xí nghiệp chăn nuôi heo (Bình Thạnh), Liên hiệp Hợp tác xã mua bán quận 8.

- Các huyện ngoại thành được tổ chức lò giết mổ thủ công tại thị trấn. Các xã được tổ chức giết mổ gia súc theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện về địa điểm giết mổ, vệ sinh môi trường, kiểm soát sát sinh của thú y, giấy phép cho hoạt động lò mổ... để phục vụ tiêu dùng tại địa phương.

- Giao Sở Thương nghiệp phối hợp Ban Vật giá thành phố xác định giá gia công giết mổ thịt gia súc.

2- Kinh doanh:

- Người bán thịt gia súc chỉ được hoạt động khi có giấy phépkinh doanh do Phòng Thương nghiệp cấp. Nếu bán buôn phải có giấy phép do Sở Thương nghiệp cấp. Việc cấp giấy phépkinh doanh được xem xét trên cơ sở: Có điểm bán theo quy hoạch, bảo đảm vệ sinh thực phẩm và trật tự công cộng.

- Người bán lẻ thịt gia súc phải mua thịt nơi được phép giết mổ, có đóng dấu kiểm dịch thú y và hóa đơn mua hàng.

- Nhà hàng, quán ăn chỉ được mua thịt heo, trâu, bò nơi có phép giết mổ, có kiểm dịch thú y, an toàn dịch bệnh cho khách hàng.

3- Vận chuyển:

- Gia súc sống vận chuyển vào thành phố bằng xe chuyên dùng, có giấy chứng nhận kiểm dịch thú y nơi xuất xứ nguồn hàng, xuống hàng đúng địa điểm quy định (nơi được phép giết mổ).

- Trạm thu mua gia súc phải đặt cách xa cửa ngõ vào thành phố từ 4- 5 km, có thú y kiểm dịch.

- Nghiêm cấm vận chuyển thịt gia súc tươi (thịt bên, thịt mảnh...) đã giết mổ sẵn từ các tỉnh, các huyện ngoại thành vào thành phố.

4- Thưởng phạt:

- Người vi phạm quy định quản lý, quy định kiểm dịch thú y, trốn thuế, sẽ bị tịch thu hàng hóa, bị phạt, bị thu hồi giấy phépkinh doanh (tùy theo mức độ vi phạm). Nếu giết mổ lậu bị tịch thu phương tiện hành nghề, tái phạm nhiều lần thì truy tố trước pháp luật.

- Trích 15% số tiền phạt (kể cả giá trị hàng hóa) để thưởng cho lực lượng kiểm soát và người có công phát hiện.

5- Biện pháp thực hiện:

- Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tuyên truyền vận động, tổ chức kiểm tra kiểm soát, bảo đảm đưa việc kinh doanh thịt gia súc đi vào nề nếp.

- Trước tết Nhâm Thân 1992 tổ chức ngay lực lượng kiểm tra kiểm soát liên ngành gồm: Quản lý thị trường thành phố, Công an thành phố, Cục Thuế, Chi cục Thú y, Sở Thương nghiệp, nhằm kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện chỉ thị này.

- Giao Sở Thương nghiệp triển khai tổ chức lực lượng kiểm tra liên ngành, thông báo rộng rãi trong nhân dân, định kỳ giao ban báo cáo Ủy ban nhân dânthành phố tiếp tục chỉ đạo việc quản lý thịt gia súc trên địa bàn thành phố./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Hữu Nhơn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản