233101

Chỉ thị 02/CT-UB năm 1992 về thực hiện “Ngày biên phòng” 3/3 hàng năm do tỉnh An Giang ban hành

233101
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 02/CT-UB năm 1992 về thực hiện “Ngày biên phòng” 3/3 hàng năm do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 02/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Hữu Khánh
Ngày ban hành: 27/01/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 02/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Nguyễn Hữu Khánh
Ngày ban hành: 27/01/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UB

Long Xuyên, ngày 27 tháng 01 năm 1992

 

CHỈ THỊ

V/V THỰC HIỆN “NGÀY BIÊN PHÒNG” 3/3 HÀNG NĂM.

Tỉnh ta có đường biên giới giáp Campuchia dài khoảng hơn 100km, có đặc điểm giao lưu (đường thủy và đường bộ) và tập quán quan hệ, trao đổi hàng hóa lâu đời giữa nhân dân hai bên biên giới.

Để tiếp tục xây dựng mối quan hệ lành mạnh hữu nghị với nhân dân và chính quyền phía bạn; đồng thời phát động nhân dân, các cơ quan ban ngành, đoàn thể góp phần cùng các đơn vị biên phòng làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, quản lý chặt cột mốc, đường biên. Thực hiện quyết định 16-HĐBT ngày 22/02/1989 của Chủ tịch HĐBT về việc tổ chức “ngày Biên phòng” (3/3) hàng năm; Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ thị:

1- Hàng năm lấy ngày 3/3 là “ngày Biên phòng” của Tỉnh theo quyết định của Chủ tịch HĐBT. Trước mắt tổ chức thiết thực kỷ niệm 33 năm ngày thành lập lực lượng Biên phòng vào ngày 3/3/1992.

2- Nội dung, yêu cầu “ngày Biên phòng” là:

- Nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của nhân dân các dân tộc, của cán bộ, nhân viên các cơ quan, đoàn thể trong Tỉnh, nhất là ở vùng biên giới, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

- Tăng cường đoàn kết hợp đồng chiến đấu và giúp đỡ lẫn nhau giữa lực lượng biên phòng với nhân dân và các lực lượng khác.

- Không ngừng củng cố và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới Việt Nam – Campuchia. Tuyên truyền các hiệp định, hiệp nghị và quy chế biên giới giữa hai nước. Chống mọi hành vi xâm phạm biên giới của tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

- Đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ trung tâm, đột xuất của địa phương về an ninh quốc phòng, kinh tế và cả văn hóa xã hội... Đồng thời củng cố cơ sở chính trị quần chúng và góp phần làm trong sạch vững mạnh các tổ chức Đảng, chính quyền, Đoàn thể và lực lượng vũ trang trên vùng biên giới.

- Khen thưởng cán bộ, chiến sĩ các lực lượng và nhân dân có công bảo vệ, xây dựng biên giới; đồng thời cảnh giác, phát hiện kẻ địch và các phần tư xấu gây rối an ninh trận tự vùng biên giới hoặc phá hoại tình hữu nghị giữa hai nước.

3- Giao cho Trưởng ban Biên giới, Giám đốc Công an Tỉnh và BCH Bội đội biên phòng, Giám đốc các Sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, Thị chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- TV. TU
- HĐND Tỉnh
- Các Sở, ban ngành, Đoàn thể
- BTL Bộ đội BP (để phối hợp)
- UBND các Huyện, Thị “thực hiện”
- BCH Biên phòng Tỉnh
- Lưu.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Khánh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản